لیست کامل مصلحات غذاها و خوراکی ها در طب سنتی

حضرت محمد (ص): وقتی در شب معراج به آسمان هفتم صعود کردم هیچ ملکی از ملائک از من گذر نکردند مگر اینکه گفتند ای محمد حجامت کن و امتت را به حجامت کردن و خوردن سیاهدانه امر بفرما.

لیست مصلحات غذاها

مصلحغذامصلحغذا
عسل، دارچین،گلاب ، هلشیرسماق ، مرزه، گشنیزگوشت بره
شیره، عسل، کاکولی، زنیانماستپیاز، سیر، زیرهگوشت گاو
سیاه دانه، آویشن، نعنا، گل سرخماستسماق ، مرزه، گشنیزگوشت گوساله
کاکولی، آویشندوغپیاز، سیرگوشت بز
گردو، سیاهدانه، زیره، نعناءپنیرگردو، فلفل سیاه، سیرگوشت ماهی
سیر، نعناء، پونهکشکزعفران، ادویه گرمگوشت مرغ
عسلخامه و سرشیرآب انار، تمر هندیکله پاچه
عسلکره حیوانیدنبه، آویشنآبگوشت
عسل، سرکه، آب لیموروغن حیوانیپیاز، عسل، سماق، ترشیچلو کباب
عسل، شیرهسرکهسرکه، نعنا، شربت انارمیگو
فلفلانواع آشگشنیز، سماقبوقلمون
فلفل، زیره سیاهآش جوسرکه، روغنشترمرغ
زیره، سیاه دانه، فلفلقراقروطکباب نمودن، سرکهجگر سیاه
آویشن، نعناء خشک، عسلماست چکیدهکباب نمودن، دارچینجگر سفید
خردل، روغن زیتون، آویشنقارچعسلکنجد خام
انیسونکرفسشیره(انگور)ارده
شوید، زعفران، زیره سیاه،برنجدارچین، آویشن، زیره، فلفلسیب زمینی
رازیانه، سیاهدانه، کنجدنان گندمروغن زیتونگوجه فرنگی
رازیانه، روغن های گیاهیجوگلابهندوانه
مرزه، گل پرعدسسرکه، آب انار ترشخربزه
شوید، زیرهنخودنعنا، گل سرخخیار
زیره، زنجبیل، دارچینماشسکنجبینکاهو
پونه، مرزه، زیره، گل پرباقلاعسلتوت فرنگی
گل قندماء الشعیرگلابانار
عسل، سکنجبینانواع آجیلفلفل، زیره، خردلشلغم
دارچینتخم مرغعسلانواع میوه ها
آبلیموچای سیاهسرکه، پختن با عدسچغندر
دارچین، انگورحلیم و روغننمک، عسلترب
سرکه، آب انارگرمکآب انار، کاسنیپیاز
سکنجبینپستهزیره، گل پر، اناربادمجان
خشخاش، تخم ریحانشیره انگورروغن زیتون، زیره، نعناکدو
سرکه، سکنجبینشیره خرمادارچین، فلفلاسفناج

حتما بخوانید: لیست دمنوش های پرطرفدار سنتی ایرانی +طبع و خواص

دیدگاهتان را بنویسید