قارچ گانودرما

قارچ گانودرما

این روزها صحبت‌های زیادی در خصوص خاصیت این قارچ 🍄 و اثر معجزه آسای آن!!! برای لاغری وجود دارد. تمامی این ماجرا از یک نتایج یک تحقیق انجام شده روی موش‌ها 🐀شروع شد. دانشمندان موش‌ها را به سه دسته: رژیم معمولی با مصرف گانودرما، پرچرب با مصرف گانودرما و پرچرب تقسیم کردند و در نهایت موش‌هایی که رژیم پرچرب با مصرف گانودرما داشتند وزن کمتری نسبت به موش‌ها با رژیم پرچرب اضافه کردند. جالب است بدانید موش‌ها با رژیم معمولی کاهش وزنی تجربه نکردند

همانطور که اشاره کردیم تا به حال آزمایشی تاثیر خاصیت کاهش وزن برای انسان را در مورد این قارچ گزارش نکرده است و تمامی تبلیغات پیرامون خواص فوق العاده! این قارچ بی پایه و اساس است

با یک رژیم متعادل و فعالیت ورزشی به طور علمی وزن کم کنید و تو این راه دنبال راه‌های چند روزه نباشید، سلامتی خریدنی نیست

منبع: https://www.nhs.uk/news/obesity/mushroom-supplement-could-be-one-way-to-tackle-obesity

دیدگاهتان را بنویسید