5 علت برای اینکه معلم های بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل روال تمرین بی اثر ای هستند

من خواهم کرد می‌دانم کدام هرکدام معلم بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار تردمیل احتمالاً بعد به دلیل عنوان مقاله به دلیل من خواهم کرد آزرده خواهد بود، با این وجود واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل بیضوی یکی از آنها در نظر گرفته بی‌اثرترین انواع فعالیت های ورزشی هستند. در اینجا ذکر شده است، من خواهم کرد به ممکن است داشته باشید آرم خواهم داد کدام ممکن است روش های آسان به با بیرون اتلاف وقت بر روی منصفانه بیضی هر دو تردمیل تخلیه کننده، روال تمرین چربی ها سوزی فوق العاده موثرتری داشته باشید.

به همین دلیل ابتدا {اجازه} دهید بگویم کدام ممکن است اگر واقعاً به دلیل روال تمرین ورزشی شخصی بر روی معلم بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی تردمیل لذت بردن می برید، من خواهم کرد به ممکن است داشته باشید برکت می {دهم} به همان اندازه بتوانید به مشارکت در کاری کدام ممکن است دوست خوب دارید با آن همراه باشید. علت این امر اینجا است کدام ممکن است اگرچه معلم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل‌های بیضوی مقایسه شده است همراه خود سایر اشکال از فعالیت های ورزشی‌ها نسبتاً بی‌تأثیر هستند، با این وجود آنچه تا حد زیادی به دلیل آن خواهد شد لذت بردن می‌برید در داخل درازمدت احتمالاً بیشترین درآمد را برای ممکن است داشته باشید می تواند داشته باشد، در نتیجه احتمالات بیشتری دارد کدام ممکن است همیشه به آن خواهد شد پایبند باشید.

با این وجود، نگویید من خواهم کرد به ممکن است داشته باشید هشدار ندادم کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی وقت شخصی را همراه خود این کل شما روال تمرین قلبی تخلیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی فایده تلف کنید.

من خواهم کرد از قبلً تقریباً در مورد این ماده موضوع همراه خود مشترکین روزنامه اینترنتی شخصی صحبت کرده ام… من خواهم کرد حقیقت این است به از کیت قلبی شناخته شده به عنوان تعیین کنید خوبی به دلیل فعالیت های ورزشی از هر نظر اعتقادی نباید داشته باشم. اگر به دلیل منصفانه شخص متعصب به سلامتی معادل من خواهم کرد می آیید، ممکن است به طور اضافی ممکن است داشته باشید را شگفت زده تدریجی، با این وجود در نظر گرفته شده {نمی کنم} من خواهم کرد شخصاً کمتر از 8 12 ماه است کدام ممکن است به دلیل موتور سیکلت ورزشی، تردمیل، الپتیکال هر دو سایر سیستم های کاردیو استفاده بیشتر از کرده باشم.

حقیقت این است، من خواهم کرد اکنون نیست حتی به دلیل از کیت قلبی برای مناسب و معقول کردن در گذشته به دلیل تمرینم استفاده بیشتر از {نمی کنم}. من خواهم کرد حقیقت این است احساس می کنم کدام ممکن است مشارکت در اقدامات دمبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو کتل بل، قاپی، شستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس، و بسیاری دیگر در کنار همراه خود روال تمرین {وزن بدن}، خوب و دنج کردن فوق العاده عملی تر به دلیل خوب و دنج کردن رادیکال بدن ما در گذشته به دلیل اعمال است.

چرا به دلیل از کیت کاردیو متنفرم؟ با کیفیت بالا، در داخل همین جا 5 علت ممکن است وجود داشته باشد:

1) تردمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم های بیضوی مقایسه شده است همراه خود سایر گزینه های جایگزین به ساده یک استراتژی فوق العاده ناکارآمد برای فعالیت های ورزشی هستند. چرا روی تردمیل هر دو معلم بیضوی اعمال کنید در داخل حالی که قادر خواهید بود همراه خود مشارکت در فعالیت های ورزشی های جلب توجه تری کدام ممکن است حقیقت این است پاسخ هورمون چربی ها سوزی را تحریک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم ممکن است داشته باشید را بهبود می دهد، {نتایج} بهتری به کف دست آورید.

2) معلم‌های بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل‌ها برای کسانی که در داخل محل اقامت فعالیت های ورزشی می‌کنند فوق العاده {گران} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدر ارائه پول نقد هستند… چیزهای فوق العاده بهتری برای اعمال خودساخته ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است می‌توانید پول نقد شخصی را صرف آن خواهد شد کنید به همان اندازه اینکه آن خواهد شد را برای منصفانه معلم هر دو تردمیل هر دو موتور سیکلت ورزشی هدر دهید.

اگر دوست خوب ندارید برای فعالیت های ورزشی به تجهیزات گلف بروید، اندیشه های زیادی برای روال تمرین بالاتر در داخل محل اقامت در داخل {زیر} تبصره خواهید کرد.

3) من خواهم کرد تحقیق متعددی را دیده‌ام کدام ممکن است آرم می‌دهند دویدن روی تردمیل ممکن است به طور اضافی به توضیحات مختلف خیلی کمتر به دلیل دویدن در داخل بیرون مؤثر باشد یا نباشد، معادل:

(اگرچه من خواهم کرد به هیچ وجه به ساده «دویدن» را کارآمد نمی‌کنم… پیاده‌روی/دویدن هر دو دویدن همراه خود عمق متغیر فوق العاده مؤثرتر است، ضربان روده ها شخصی را در همه زمان ها در داخل محدوده نامحدود‌تری نسبت به 1 قلمرو ضربان روده ها اعمال کنید).

4) فعالیت های ورزشی در داخل حالت چسبیده (کدام ممکن است نیازی به هدف اصلی روی کاری کدام ممکن است مشارکت در می‌دهید ندارد) در داخل حین تماشای {تلویزیون} هر دو مطالعه روزنامه هر دو روزنامه باعث برداشتن ارتباط افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما می‌شود کدام ممکن است نتیجه نهایی آن خواهد شد مقایسه شده است همراه خود فعالیت های ورزشی {نتایج} فوق العاده ضعیفی است کدام ممکن است ممکن است بخواهید کلمه هدفمند دارد.

5) روال تمرین بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل به ساده تخلیه کننده هستند!

به همین دلیل چند قبلی گزینه جایگزین برای با کیفیت بالا برای اعمال بر روی تردمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم بیضوی {چیست}؟ تعدادی از اشیا {مورد علاقه} من خواهم کرد عبارتند به دلیل:

  • روال تمرین {سرعت} بادی در داخل بیرون – این اعمال باقی مانده برای جسمی طاقت فرسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر است… کافیست به فیزیک بسیار موثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری شگفت انگیز از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضلانی دوندگان {سرعت} بادی در مدرسه جهان مورد توجه قرار گرفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را همراه خود هیکل کوبنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دوندگان غیرمعمول ماراتن ارزیابی کنید. … ترجیح می دهید روش های آسان به به تذکر برسید؟
  • طناب افزایش – ارتباط غیر قابل تصور افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً پر از سرگرمی (ممکن است داشته باشید می توانید افزایش های سرعتی، افزایش های متقاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش های دوبل را هنگامی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد استعداد پیدا کردید بررسی کنید)
  • روال تمرین کتل بل – هیچ عامل معادل تاب ارائه کتل بل همراه خود تکرار خیلی زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو قاپ زدن (هر دو شستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس ارائه) روده ها ممکن است داشته باشید را پمپاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرق {نمی کند}! {اینها} را می توان همراه خود دمبل نیز مشارکت در داد، با این وجود من خواهم کرد کتل بل را ترجیح می {دهم} در نتیجه قرار است به آنها بروند “واقعاً احساس” بهتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت نامتعادل KB باعث می تواند طاقت فرسا تر {کار} کنید.)
  • روال تمرین همراه خود {وزن بدن} – کوهنوردی، اسکوات همراه خود {وزن بدن}، استرس ارائه، افزایش، لانژ، کرال خرس، حفظ پلانک و بسیاری دیگر.
  • خودرو سفر دریایی با کیفیت بالا منسوخ شده – من خواهم کرد واقعاً این را شناخته شده به عنوان منصفانه سیستم “کاردیو” معادل بیضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل همراه خود هم ترکیبی نمی‌کنم… نسبتاً، در نظر گرفته شده می‌کنم سیستم پارویی حقیقت این است منصفانه اعمال جسمی ایده آل است کدام ممکن است حقیقت این است به دلیل از دوام {واقعی} استفاده بیشتر از می‌تدریجی)
  • اسپرینت در داخل تپه – به همان اندازه {جایی} که قادر خواهید بود به دلیل منصفانه تپه بدوید، نیاز دارند آن خواهد شد منصفانه لمس کردن بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه {جایی} که قادر خواهید بود برای منصفانه اعمال رادیکال تکرار کنید (باز هم دیگری به دلیل روال تمرین پایه برای جسمی طاقت فرسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر).
  • بوکس سایه… منصفانه اعمال {قاتل} است، اما چه زمانی خجالتی هستید، سالم تر است آن خواهد شد را در داخل محل اقامت مشارکت در دهید، در نتیجه در داخل منصفانه تجهیزات گلف ورزشی غیرمعمول مورد توجه قرار گرفت های حلقه دار کننده ای خواهید داشت!
  • شنای دوی {سرعت} – تمرینی برای افزایش توده عضلانی تا حد زیادی مقایسه شده است همراه خود شنای مسیری طولانی همراه خود {سرعت} چسبیده… من خواهم کرد عاشق پمپ بالاتنه‌ای هستم کدام ممکن است به دلیل شنای سرعتی بدست آمده می‌کنم (به‌جای شنا کردن آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکنواخت، در داخل شنای سرعتی همراه خود استرس ارائه {تا آنجا که} می‌توانید به زودی شنا کنید. به همان اندازه {جایی} که قادر خواهید بود به مدت زمان 1 در اطراف امکانات داشته باشید. سپس در گذشته به دلیل مشارکت در منصفانه شنای سرعتی اکنون نیست، 15 به همان اندازه 20 ثانیه شل شدن کنید.
  • روال تمرین بوکس همراه خود کیسه با کیفیت صنعتی/انگشتان پا زدن، کیسه {سرعت}، کیسه ریباند…کل شما اعمال‌های ایده آل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده سرگرم‌کننده‌تر به دلیل خودرو‌های کاردیو تخلیه‌کننده هستند (ممکن است بخواهید ارتباط فوق العاده از حداکثر افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما است کدام ممکن است {نتایج} را بهبود می‌دهد).

{امیدوارم} این متن اندیشه های زیادی به ممکن است داشته باشید بدهد کدام ممکن است بتوانید در مقابل بستگی به یکسان روال های تمرینی تخلیه کننده منسوخ شده روی بیضوی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردمیل ها، فوراً به دلیل آن خواهد شد بیرون از در بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی تغییرات به روال تمرین شخصی بیافزایید. خوش بگذره!