3 تست هوش ریاضی سخت برای نوابغ آیا می توانید آن را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟ | همراه با جواب


به گزارش همشهری آنلاین، یک بازی فکری معمایی جالب است که برای حل آن باید فکر کنید. بازی‌های ذهنی باعث می‌شود شما خارج از چارچوب فکر کنید و از پتانسیل ذهن خود استفاده کنید. یکی از جدیدترین بازی های فکری که در شبکه های اجتماعی رایج شده و ذهن افراد زیادی را به خود مشغول کرده است حل پازل های ریاضی است.

پازل شماره 1:

3 تست هوش ریاضی سخت برای نوابغ آیا می توانید آن را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟

پازل شماره 2:

3 تست هوش ریاضی سخت برای نوابغ آیا می توانید آن را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟

پازل شماره 3:

3 تست هوش ریاضی سخت برای نوابغ آیا می توانید آن را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟

پاسخ به معماها

پاسخ آزمون شماره 1:

درخت = 3

گوزن = 7

چوب = 8

+ + × =

پاسخ آزمون شماره 2:

درخت = 4

ستاره = 3

جعبه هدیه = 8

+ + -3 =

پاسخ پازل شماره 3:

بابا نوئل = 4

گوزن = 3

درخت = 7

+ + + + + + + + =