۵ دلیل اصلی پرخوری را بهتر بشناسید!

فهرست این مقاله

در این مقاله آکادمی علم و بدن به چندین موارد از مواردی که باعث میشوند شما دست به پرخوری بزنید. و راه های مقابله با پرخوری را مطرح میکند.

خیلی از افراد عادت به پرخوري دارند، اما متوجه آن نیستند

در واقع، غذا خوردن آنچنان با فعالیت هاي دیگر آمیخته شده است که هیچوقت زمان پرخوری کردنمان را متوجه نمی شویم.
اگر عادت دارید که ناآگاهانه در حال تماشاي تلویزیون به خوردن چیپس مشغول شوید یا در سینما با وجود اینکه شام خورده اید، مشغول خوردن پاپ کُرن می شوید یا در عین سیري دعوت مادرتان را براي پرس دوم قبول می کنید، خیلی بیشتر از نیاز بدنتان غذا خورده اید، و می توان گفت که پرخوری کرده اید.

براي اینکه بفهمید نیاز بدنتان براي غذا خوردن تاچه حد است، باید عادات غذاییتان را بررسی کنید و اینکه چه تعداد دفعه در روز و چه مقدار می خورید، و مهمتر اینکه دلیل پرخوری خود را بفهمید. پرخوري معمولا می تواند نشانه مشکلی اساسی باشد.

زمانی که فهمیدید که بیش از حد غذا می خورید باید دلیل آن را در عادات غذاییتان جستجو کنید تا بتوانید زندگی سالمتري را داشته باشید.

پرخوری
راه های مقابله با پرخوری

 

پرخوري چیست؟

قبل از اینکه اطمینان حاصل کنید که پرخوري می کنید یا نه، لازم است که عادات غذاییتان را بررسی کنید که آیا نشان دهنده مشکلاتی مربوط به سلامتیتان است یا نه. پرخوري می تواند نوعی اختلال در نظم غذا خوردن باشد مثل بی اشتهایی یا پراشتهایی که می تواند به مشکلات جدي مثل دیابت یا بیماري هاي قلبی منجر شود.
این نوع پرخوري کردن ممکن است با حالاتی مثل افسردگی یا احساس گناه همراه باشد و افرادي که به این مشکل مبتلا می شوند سعی می کنند که به تنهایی و دور از چشم سایرین غذا بخورند تا دیگران از میزان غذا خوردن آنها مطلع نشوند.
البته یادآور شویم که افراد پر خور با افرادي که براي ساختن ماهیچه میزان زیادي گوشت و پروتئین مصرف می کنند بسیار متفاوت هستند.


بیشتر بخوانید:

بهترین پودر پروتئین برای کاهش وزن چیست؟


پرخوری همان زیاد و بی رویه خوردن است حتی آن زمان که گشنه هم نباشید. از آنجا که مردها معمولًا اشتهاي بیشتري نسبت به زنان دارند، این مشکل در آنها زیاد به چشم نمی آید. هرچند که پرخوري کمتر از اختلالات خوردنی جدي است اما باز هم ممکن است نشانه بدي از مشکلات جسمی یا روحی در فرد باشد.


بیشتر بخوانید:

۸ دلیل که چرا وزنمون پایین نمیاد!

دلایل بسیاري برای پرخوری وجود دارد

براي شما که این مشکل را دارید باید بگوییم که بهتر است دنبال دلایل آن باشید. راه های مقابله با پرخوری چیست؟

خستگی و بی حوصلگی

۱ – خستگی و بی حوصلگی ممکن است دلیل پرخوري شما این باشد که کار دیگري جز خوردن به نظرتان نمی آید. در مورد آن فکر کنید. همه دوستانتان با دوستان خود سرگرم هستند و تلویزیون هم برنامه جالبی براي تماشا کردن ندارد.
خیلی از افراد فقط براي گذراندن وقت چیزي می خورند.

خوردن عملی درونی و حسی است و باعث تحریک حواس می شود.
به همین دلیل است که گاهی به عنوان یک عمل تفریحی با آن برخورد می شود.
البته ممکن است تفریح خوبی باشد اما نباید به عنوان یک سرگرمی مثل بازي گلف از آن یاد کرد.

اضطراب و فشار عصبی

۲- اضطراب و فشارهاي عصبی اهمیتی ندارد که این فشارهاي عصبی و روحی از کجا می آیند (کار، خانواده، مدرسه، … ) ، همه مردم خواه نا خواه با این مسائل در طی روز دست به گریبان هستند.
پس فکر نکنید که شما استثناء هستید و هیچ راهی براي از بین بردن این فشارها ندارید مگر اینکه مشغول خوردن شوید. شما هنگامی که اضطراب یا فشار عصبی دارید چه می کنید؟مشغول خوردن می شوید؟

 

این نوع خوردن هاي عصبی بیشتر در خانم ها دیده می شود، اما بعضی از آقایان هم با این مشکل دیده شده اند.
خوردن به افراد احساسی توام با کنترل و قدرت می دهد، و راحتی که با داشتن شکمی پر در خود فکر می کنید ممکن است بتواند جلوي خیلی از مشکلاتتان را بگیرد.

اعتیاد به خوردن

۳ – ترك یک نوع اعتیاد سرانجام تصمیم گرفته اید که اعتیادتان را کنار بگذارید، اما با مشکل جدیدی روبرو شده اید.
گاهی بعضی افراد که در حال ترك اعتیاد هستند براياینکه دیگر سراغ استفاده از آن مواد نروند، پیوسته دستانشان پر است و مشغول خوردن می شوند.
و به نظرشان می آید که خوردن راهی بی ضرر براي این کار است.
البته ممکن است که پرخوري در غذا بهتر از اعتیاد شما به مواد باشد، اما راه هاي بهتر و سالمتري هم براي پر نگاه داشتن دستانتان وجود دارد.

عادت های فرهنگی

۴ – عادات فرهنگی و اجتماعی می بینیم که در بعضی از فرهنگ ها پرخوری و استفاده از غذاهاي حجیم به عنوان سنت درآمده است. در این نوع فرهنگ ها کشیدن پرس دوم، سوم و یا حتی چهارم کاملًا معمولی است و به عنوان احترام به آشپز تلقی می شود.
در بعضی فرهنگ هاي دیگر هم خوردن در هنگام تماشاي ورزش کاري عادي است. متاسفانه غذاهایی که معمولًا براي این منظور استفاده می شوند هیچ خاصیت مفیدي براي بدن نداشته و فقط چاق کننده هستند.

در بعضی فرهنگ ها مرد ایده آل باید گنده و قوي باشد و مردهایی که لاغر اندام هستند و مواظب غذا خوردنشان هستند ارزشی ندارند.

خوشنود کردن دیگران

۵ – خوشنود کردن خانم ها براي بسیاري از مردها، پرخوري با راضی نگاه داشتن مادرشان و اینکه آنها بفهمند که از غذا خوششان آمده است شروع می شود.

مردها معمولًا پرس دوم را براي خوشنود کردن آشپز غذا می کشند و بس. تعداد زیادي از آقایون براي اینکه به آشپز ثابت کنند که از غذایشان خوششان آمده و او را در این کار تشویق کنند، با حرص و ولع غذا می خورند تا خانم هایشان که غذا را پخته اند فکر نکنند که زحماتشان بی فایده بوده است. به همین دلیل است که مردانی که تازه ازدواج کرده اند سریعاً در همان اوایل ازدواج چند کیلویی چاق می شوند.

 

چطور با پرخوری مقابله کنیم؟

چطور با پرخوري مقابله کنیم حال که به زمان و دلایل پرخوریتان آشنا شدید، باید سعی کنید که این عادت را در خود تغییر داده و سالم تر غذا بخورید. با کم تر کردن غذایتان از خطر اضافه وزن و بیماري هاي قلبی هم دور خواهید ماند.
لباسهاي قدیمیتان هم باز اندازه تان خواهد شد! سرگرمی دیگري جز تلویزیون با چیپس پیدا کنید براي کنار گذاشتن این عادت، هنگامی که حوصله تان سر رفته است و مشغول تماشاي تلویزیون هستید، سعی کنید که خود را با سرگرمی دیگري غیر از خوردن مشغول کنید.

خوردن براي شما ممکن است مثل یک سرگرمی باشد، ولی باید بگویم اینقدر سرگرمی خوبی نیست که در برنامه کارهاي روزانه تان از آن نام ببرید.

سرگرمی بهترین کار برای جلوگیری از پرخوری

سعی کنید سرگرمی هایی مثل ورزش ، هنر و کار های دیگر یاد بگیرید، یا حتی اگر بتوانید یک ساعت هم خود را روي حل جدول سرگرم نگاه دارید به هر حال بهتر از عادت قبلیتان خواهد بود.

دنبال سنگ صبور باشید

دنبال یک سنگ صبور باشید اگر براي این پرخوري می کنید که فکرتان را از فشارها و ناراحتی هاي عصبیتان دور کنید، کار بسیار اشتباهی است. به جاي آن می توانید با دوستان یا خانواده تان صحبت کنید و براي آنها از ناراحتی هایتان بگویید.

این کار باعث می شود که بهتر و سریعتر با مشکل کنار بیایید. دستانتان را مشغول نگاه دارید اگر در حال ترك سیگار یا هر مواد اعتیادزاي خوردنی دیگر هستید، سعی کنید که دستانتان همیشه مشغول کاري باشد.
می توانید با آدامس جویدن هم کمی از این پرخوري هایتان کم کنید. به غذا خوردنتان نظم دهید عادات غذایی و موادغذایی مصرفیتان را بررسی کنید. اگر می بینید که بشقابتان همیشه از غذا لبریز است، باید حتماً میزان غذایتان را پایین بیاورید.

برنامه غذا خوردن داشته باشید

سعی کنید براي غذا خوردنتان یک برنامه دقیق روزانه یا هفتگی تنظیم کنید. این کار باعث می شود که از خوردن تنقلات زیاد هم مابین وعده هاي غذایی جلوگیري کنید. بهتر است به جاي اینکه در روز سه وعده بزرگ غذایی داشته باشید، غذاي مصرفیتان را بین شش وعده تقسیم کنید. به باشگاه هاي ورزشی بروید تمرینات ورزشی را شروع کنید. همینطور که سنتان بالاتر می رود بدون اینکه مقدار غذاي مصرفیتان کم شود، فعالیت بدنیتان روز به روز کمتر می شود.

با بالا رفتن سن پرخوری را کنترل کنید

با بالا رفتن سن، سوخت و ساز بدنتان هم کندتر می شود و باید بیشتر مراقب غذا خوردنتان باشید.

می توانید این مسئله را با انجام تمرینات ورزشی حل کنید. این کار باعث می شود که سوخت و ساز بدنتان سریعتر شود.
آرامتر غذا بخورید یادگرفتن نحوه آماده کردن و پختن غذاهاي مقوي به شما کمک می کند که دیدگاهتان در مورد غذا تغییر کند.

سرعت غذا خوردن را کم کنید

اگر سرعت غذا خوردنتان را پایین تر بیاورید و سعی کنید که در حین غذا خوردن روي طعم و مزه غذا متمرکز شوید، بسیار کمتر راغب خواهید شد که بیش از نیازتان غذا بخورید. آرام غذا خوردن مزیت دیگري هم دارد و آن این است که مغزتان فرصت خواهد داشت که محاسبه کند و شما بفهمید که چه موقع سیر شده اید و دست از غذا خوردن بردارید.

مصرف شکلات را کم کنید

مصرف شکلاتتان را پایین بیاورید براي مقابله با پرخوري، شما باید به طور جدي انتخاب هاي غذاییتان را بررسی کنید و ببینید که چه انتخاب هاي ناسالمی داشته اید و آنها را کنار بگذارید.

بدن شما میداند چه زمانی گرسنه می شوید و نیاز به غذا دارید و چه زمانی هم از غذا خوردن سیر شده اید، و زمانی که دلایل پرخوریتان را به دقت بررسی کنید، راحت تر می توانید بفهمید که چه هنگام گرسنه و چه هنگام سیر شده اید.

به غیر از پایین آوردن خطرات ابتلا به بیماري هاي قلبی و دیابت، اصلاح عادات غذاییتان باعث می شود که بدنتان را تقویت کنید، علایقتان را وسعت دهید و غذا خوردن برایتان لذت بخش تر خواهد شد.

 


مطالعه بیشتر:
بهترین پودر پروتئین برای کاهش وزن چیست؟
چگونه کالری بیشتری بخوریم و وزن کم کنیم؟

پروتئین وی و بهترین زمان مصرف آن(متفاوت تر)

دیدگاهتان را بنویسید