۲ میلیون نفر جامنده از یارانه داریم. حق اعتراض وجود دارد | در ثبت حقوق موجود در خدمت هستیمبه گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره گزارش گزارش برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات دیوان کار در سامانه پاکنا گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با کمک محاسبات، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه گزارشی درباره عملکرد دستگاه ها و نهادها در خصوص ثبت اطلاعات شخصی است.

وی توضیح داد: دو قانون درباره ثبت کلیه کارکنان دولت در سامانه پاکنا وجود دارد که بر اساس آن باید اطلاعات رسمی، قراردادی، کار معین و کار معین و افرادی مانند پیراپزشکان و قرارداد موقت در این سامانه ثبت اطلاعات در این سامانه ثبت شود. شرکت‌ها ذکر نشده‌اند که با پیگیری‌های انجام شده این سامانه اصلاح شده و اطلاعات شرکت‌ها هم درج می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از مجموع 4728 دستگاه، 326 دستگاه یعنی حدود 64 درصد کل دستگاه ها و به عبارت دقیق تر اطلاعات نزدیک به دو میلیون و یکصد هزار نفر از کارکنان در سامانه پاکنا ثبت شده است و اطلاعات 36 درصد از کارکنان ثبت شده است. ثبت نشده است که ما این را در بررسی می کنیم.

در ثبت حقوق موجود در خدمت هستیم

وی همچنین بیان کرد: در قانون دیگری موضوع ثبت و مزایا در سامانه‌های آمده است که باید حقوق و حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف در این سامانه ثبت شود، در این جا نیز از مجموع 476 دستگاه 44 درصد حقوق و کارکنان ثبت شده است که این یعنی در این سامانه ثبت می‌شود. ثبت حقوق عقب هستیم.

وی در توضیح تکمیلی گفت: حدود 64 درصد اطلاعات کارکنان ثبت شده و در سامانه میزان حقوق 44 درصد کارکنان ثبت شده و 54 درصد حقوق هنوز ثبت نشده است.

میرتاج‌الدینی گفت: گزارش ما ناظر به عملکرد هر سه قوه است که بعد از تکمیل در صحنعلنی مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود. کمیسیون برنامه در نامه‌های دستگاه‌هایی که به این وظیفه قانونی عمل می‌کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی با بیان این گزارش تا دی ماه سال گذشته، افزود: وزارت نفت وزارتخانه‌ای است که هنوز حقوق و مزایا را انجام نداده است که باید علت آن بررسی شود که این موضوع مربوط به دولت قبل بوده است و انتظار داریم وزارت نفت نفتی دولت را داشته باشیم. آقای رئیسی این نقیصه را می کند و اطلاعات مربوط به وزارت نفت را برای سایر وزارتخانه ها ثبت می کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در مورد میزان عدم افزایش حقوق کار دولت با تورم ادامه داد: بر اساس قانون باید میزان افزایش حقوق با توجه به تورم، اما از آن جایی که منابع دولت مکفی نیست، نمی تواند حقوق را به اندازه تورم داشته باشد. افزایش دهد و به همین دلیل بخشی از آن را جبران می کند.

وی با تاکید بر حمایت از معیشت مردم فقط از طریق افزایش حقوق نیست، گفت: اگر حقوق بدون وجود منابع واقعی و از طریق چاپ پول انجام شود، نتیجه‌ای جز تورم مضاعف ندارد. پس باید به سمت کنترل تورم حرکت کرد که یکی از راه های آن، کنترل حجم نقدینگی بوده و از اولویت های دولت سیزدهم هم است. هرچه رشد حجم نقدینگی کمتر باشد به همان میزان تورم هم کمتر می شود.

نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمت ها را تغییر دهند

میرتاج الدینی اضافه کرد: باید حمایت از معیشت مردم از بسترهای غیرنقدی مانند اعطای بسته‌های کالایی به دهک‌های مختلف انجام شود. در شرایط فعلی، ما به دولت‌های عمده‌ای در جامعه اشاره می‌کنیم که نباید به این امر توجه کرد هیچ گونه مسامحه و سهل‌انگاری وجود داشته باشد. در ماه رمضان فراوان کالاهای اساسی وجود دارد یعنی گزارشی از مصرف روغن و شکر به ما رسیده است. روغن مشمول یارانه است ولی شکر مشمول یارانه نیست و وضعیت خوبی برای جبران آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت ماکارونی مربوط به آرد صنعتی می‌شود، توضیح داد: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اصلاحاتی درباره قیمت آرد صنعتی و به تبع آن قیمت کالاهای مرتبط با صنعت صنعت از شیرینی و بیسکویت و ماکارونی دارد. در این بین نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمت ها را تغییر دهند. دولت یارانه برای آرد و نان می دهد و درباره آرد صنعتی هم قیمت جدید اعلام کرد که شامل محصولاتی مانند بیسکویت و کیک و ماکارونی می شود. باید قیمت های جدید را به گونه ای کنترل کرد که بر اساس تأثیر قیمت آرد غیریارانه ای تغییر قیمت ها انجام می شود.

نزدیک به دو میلیون نفر جامنده از دریافت یارانه داریم

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره موضوع حذف یارانه پردرآمدها نیز گفت: طبق احکام قانون ۱۴ قانون بودجه سال جاری، باید یارانه پردرآمدها حذف شود. همچنین سامانه ای برای پرداخت یارانه به جا مانده‌ها از دهک‌های پایین ایجاد می‌شود، یعنی کسانی که به مکان‌های مختلف ثبت نام نکرده‌اند. نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم که شامل خانواده هایی می شود که فرزندانشان ازدواج کرده اند یا جدا شده اند و یارانه آنها تکلیف نشده است. طبق این حکم دولت باید نسبت به ثبت نام کسانی که شرایط یارانه را دارند، اقدام کند و این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: با ایجاد چنین سامانه ای، اگر کسی به ناحق قطع شده باشد، حق اعتراض وجود خواهد داشت. گاه یارانه افرادی که می توانند خود را غیرفعال کنند قطع می کنند که ممکن است آن فرد خیر باشد. ما در این حکم راه اعتراض و بررسی مجدد را باز گذاشتیم، امیدوارم وزارت رفاه و هدفمندی یارانه‌ها با جدیت این دو موضوع را پیش ببرند تا یارانه پردرآمدها حذف شوند تا به یارانه دهک‌های پایین اضافه شوند و جا مانده‌ها هم یارانه بگیرند.

میرتاج الدینی با اشاره به حکم قانونی حذف یارانه پردرآمدها گفت: قانون حذف یارانه پردرآمدها در سال های گذشته هم وجود داشت که دولت ها اقدام به انجام عمل به آن نکرده اند. این کار بر روی وزارت کار و صندوق هدفمندی یارانه است که باید آن را کامل کنند تا اگر یارانه کسی قطع شده باشد آنها حق اعتراض داشته باشند.

رژیم لاغری سریع