گفتن انتخاب نیاز به کسب اطلاعات در مورد سپاه به اروپاها | بازدید مقام ارشد اسرائیل به آمریکا کسب اطلاعات در مورد ایرانبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل ایرنا، دارایی ها رسانه‌ای گزارشی به دلیل انتخاب «ایال هولاتا» راهنما ایمنی رژیم اسرائیل برای بازدید به آمریکا در داخل هفته جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود جیک سالیوان راهنما ایمنی سراسری آمریکا برای ذکر شد وگو در داخل خصوص ایران خبر دادند.

اسرائیل نشنال نیوز یکشنبه عصر نوشت: این مقام مناسب تصور به هفته بلند مدت منسوب به وگو همراه خود جیک سالیوان در داخل امتیازات ایران به بازدید می‌تدریجی.

این در داخل حالی است کدام ممکن است هفته قبلی خوب دیپلمات مناسب ادعای کرد، انتخاب شخصی کسب اطلاعات در مورد ماده تعمیر تحریم‌ها به دلیل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را به اروپاها گفتن کرده است.

رسانه‌های تایمز اسرائیل به دلیل این مقام مناسب مدعی نقل می‌کنند کدام ممکن است آمریکا به ecu‌ها مشاوره است کدام ممکن است آرزو ندارد سپاه را به دلیل لیست موسوم به گروه‌های تروریستی بین المللی بیرون تدریجی.

مقامی در داخل یکپارچه ادعاهای شخصی ذکر شد کدام ممکن است انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی به ایران به دلیل آمریکا برای خروج به دلیل این لیست است.

کاخ سفید معرفی شد محیط نیاز به رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه به وقت محله ای همراه خود نفتالی بنت نخست وزیر رژیم رژیمی کسب اطلاعات در مورد امتیازات جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ذکر شد وگو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دعوت} او می رود را برای بازدید به سرزمین های اشغالی پذیرفت.

کاخ سفید عصر یکشنبه به وقت محله ای همراه خود تخلیه اطلاعیه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید داستان ها کسب اطلاعات در مورد این ذکر شد‌وگوی تلفنی افزود: محیط بایدن رئیس جمهوری آمریکا در امروز همراه خود نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل ذکر شد وگو کرد.

در داخل اطلاعیه‌ای کدام ممکن است سفید در داخل پوشش‌های هراس به دلیل تأثیر می گذارد جهان‌ای ایران اعلام کردن می‌تدریجی اینجا است: {در این} ذکر شد وگو 2 طرف در موضوع مشکل‌های مشترک امنیتی جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی، به دلیل جمله تهدیدات قابل انتساب به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع نیابتی آن قرار است‌ها ذکر شد وگو کرد.

در داخل اطلاعیه کاخ سفید در موضوع این ذکر شد وگوی تلفنی کدام ممکن است همزمان عمق کلاچ قدس ورزش رژیمی مبارک رمضان محقق شده است، ممکن است همچنین اعلام کردن شده است: نیاز به به توضیحاتی در داخل خصوص دردسر‌های مستمر بین افسران اسرائیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی برای به مقیاس عقب سختی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان‌شده بالا بالا رسید. وضعیت آمیز ماه مبارک رمضان آگاه باشید کرد.

در داخل پی حمله ها نیروهای امنیتی رژیم اسرائیل به نمازگزاران فلسطینی در داخل مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از مزایای نیروها به دلیل باتوم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب‌های صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی، {درگیری}‌های خشونت‌آمیزی بین نمازگزاران فلسطینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی رژیم‌های رژیمی رخ دانش کدام ممکن است باعث زخمی شدن حدود ۲۰۰ فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری بیش به دلیل ۴۰۰ نفر می‌شود. نفر به دلیل آن قرار است‌ها شیفته نیروهای رژیم اشغالگر قدس شد.

یورش نظامیان به مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ده‌ها نمازگزاران فلسطینی هستند کدام ممکن است شخصی را برای اقامه نماز جمعه به این وضعیت مقدس بازسازی کردند همراه خود پاسخ گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شخصیت}‌های بین‌المللی روبه‌رو شدند.