گزارش تصویری | حضور شهردار تهران در داخل مونتاژ علنی شورای کلان شهر
درست در این لحظه یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ مونتاژ علنی شورای اسلامی کلان شهر تهران همراه خود حضور دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران برگزار شد. | عکاس: علی رضا طهماسبی