گروگان ها با کمک دندان از تنه آدم ربایان فرار کردند!به گزارش همشهری، چندی پیش یک راننده کامیون در حال عبور از بزرگراهی در یکی از استان های مرکزی بود که متوجه منظره عجیبی شد.

مردی از صندوق عقب ماشین سمندی دست تکان می دهد و به نظر می رسد کمک می خواهد. او در صندوق عقب را به طور کامل باز نکرد تا سرنشینان خودرو متوجه ماجرا نشوند. راننده کامیون به تعقیب خودروی سمند پرداخت و همزمان با پلیس تماس گرفت.

دقایقی بعد خودروی سمند ناگهان به یکی از خیابان های فرعی منحرف شد و سرعتش کم شد. در همین لحظه مردی که در صندوق عقب نشسته بود از ماشین به بیرون پرتاب شد و راننده کامیون به کمک شتافت.

ماجرای این گروگانگیری به پلیس گزارش شد و مرد گروگانگیر توضیح داد: من و همسرم 20 میلیارد دارایی داریم که 3 دانگ به نام من و 3 دانگ دیگر به نام من است. . فامیل همسرم

روز حادثه با این دو قرار گذاشتیم که یکی سهامش را به دیگری بفروشد. در آنجا ناگهان 2 مرد نقابدار من و همسرم را با قمه و قمه ربودند و دست و پایمان را با چاقو بریدند. من را در صندوق عقب گذاشتند و همسرم در صندلی عقب نشست و رفت. قصد آنها این است که با گروگان گرفتن ثروت 20 میلیاردی ما را غصب کنند.

وی ادامه داد: در راه ممکن است دست هایم را با چسب دندان باز کنم. سپس بدون اینکه گروگان‌گیران متوجه شوند، در صندوق عقب را باز کردم و با سرعت از ماشین خارج شدم.

با اظهارات این مرد تحقیقات پلیسی برای شناسایی گروگان گیران آغاز شد تا اینکه دقایقی بعد مشخص شد متهمان زن جوان گروگان دوم را آزاد کرده اند.دو. به گفته این زن جوان متهمان با رسیدن به خانه ای در روستا متوجه فرار شوهرشان شدند و از ترس گروگان دوم را آزاد کردند.

در مواجهه با آن وضعیت، تحقیقات ادامه داشت تا اینکه ردپای آدم ربایان در پایتخت پیدا شد و یکی از آنها چند روز پیش دستگیر شد.

وی پس از انتقال به دادسرای تهران به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من و برادرم قصد داریم اموال 3 دانگ به ارزش 20 میلیارد را بگیریم و قصد داریم یک زوج جوان را که گروگان گرفته اند دستگیر کنیم و امضا و اثر انگشت آنها را بگیریم. اموال 6 دانگ به نام ما خواهد بود، اما نقشه ما برای فرار یکی از گروگان ها شکست خورد و پس از این حادثه از ترس فرار کردیم.

متهم با دستور قانونی دستگیر و با توجه به وقوع این حادثه در یکی از شهرستان های استان مرکزی، با صدور قرار رد صلاحیت، پرونده به شهرستان مربوطه منتقل شد.