گذشته تاریخی تخلیه آلبوم جدیدترین همایون شجریان مصمم بود


به گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل ایسنا، نوازندگان این آلبوم «بیورن مه یر»، «کلاوس گزینگ»، «کارلو نیدرهاوزر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فردریک ژیل» هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردین خلعتبری این اجزا را بر روی سروده‌هایی به دلیل شخصی در داخل استودیوهای ضبط صبا (یران) – ویوگاردن (اتریش) تصنیف کرده است.

  آلبوم مشترک همایون شجریان و فردین خلعتبری