گالکسی زد فلیپ۴ همراه خود ۲ باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر اصولاً در دسترس بودن ممکن استبه گزارش همشهری تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل آنلاین‌مکان جی‌اس‌ام آرنا، این نشریه می‌گوید کدام ممکن است Z Flip4 همراه خود 2 باتری مانکن EB-BF721ABY را انتخاب کنید و انتخاب کنید EB-BF722ABY در دسترس بودن ممکن است.

اولی مشتاق در مورد سامسونگ در داخل درون به‌عنوان خوب باتری فرعی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم‌تر به همین دلیل این 2 همراه خود قابلیت نامی ۲۴۰۰ میلی‌متر ساعت است. در داخل کدام ممکن است باتری مهم همراه خود قابلیت نامی ۹۰۳ میلی‌متر ساعت خواهد بود، احتمالا.

این روش کامل سیستم را به ۳۳۰۳ میلی‌متر ساعت می‌رساند کدام ممکن است ۱۰۳ میلی‌متر ساعت اصولاً به همین دلیل کامل گالکسی Z Flip3 است، به این به معنی کدام ممکن است باتری عجیب Flip4 حدود ۳۴۰۰ میلی‌متر ساعت خواهد بود، احتمالا. (باتریFlip3، ۳۳۰۰ میلی‌امپر ساعت است).

اصولاً بیاموزید:

این توسعه بزرگی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به ببیند کدام ممکن است چقدر عمر باتری را نسبت به Z Flip3 {ارائه می دهد} تخصصی ایجاد می کند نگاهی به های باتری پایان یافته، {امتیاز} استقام ۶۹ ساعت را خرید تدریجی.