کیفیت هوای تهران در حد قابل قبول باقی ماند رکورد 83 روز هوای قابل قبول از ابتدای سالبه گزارش همشهری آنلاین، طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت در حال حاضر 99 و در آستانه قابل قبول است.

تهران در 24 ساعت گذشته شاخص هوای 95 و کیفیت قابل قبولی را تجربه کرد.

مردم پایتخت از ابتدای سال تا کنون 28 شهریور 83 روز هوای خوب، هشت روز هوای خوب برای مردم، 77 روز هوای خوب برای گروه های حساس، یک روز هوای خوب و دو روز را تجربه کرده اند. هوای خطرناک و البته دو روز هوای پاک.