کرونا تاثیر منفی بر اکران فیلم های بین المللی داردبه گزارش همشهری آنلاین، شیرین نادری، مدیر امور بین الملل مرکز توسعه فیلم های مستند، تجربی و انیمیشن درباره وضعیت انیمیشن ایران گفت: ظهور ویروس کرونا در عرض 2 سال همه چیز در دنیا از جمله فیلم را تحت تاثیر قرار داده است. سینما و انیمیشن.” بسیاری از جشنواره‌ها در سراسر جهان به دلیل وجود ویروس کرونا و قرنطینه به تعویق افتاده یا لغو شده‌اند و یا برگزاری آنلاین را انتخاب کرده‌اند.

وی ادامه داد: ویروس کرونا شرایط اقتصادی سینماها را تحت تاثیر قرار داده است، امیدوارم با بهبود شرایط و کاهش شیوع کرونا شاهد باشکوه ترین جشنواره ای باشیم که وجود دارد و اکران فیلم ادامه پیدا کند.

این کارگردان سینما در خصوص حضور کاریکاتورهای ایرانی در جشنواره های خارجی گفت: کاریکاتورهای ایرانی به ویژه کار مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و انیمیشن در جشنواره های مهمی در دنیا حضور داشته اند. زاگرب و برنده جوایز. «زمانی که سینمای ایران تنها یک نماینده در جشنواره های خارجی داشت، اما امروز اینطور نیست، این مشکلات نشان از قدرت کارتون ایرانی دارد.

نادری خاطرنشان کرد: سال هاست که در دنیا ژانر جدیدی به نام مستند – انیمیشن پدیدار شده است که در آن فیلم های مستند روایی در قالب کارتون های خلاقانه ساخته می شود. برخی از اسناد و منابع به راحتی قابل دسترسی نیستند یا آرشیو در دسترس ندارند، اما می توان آنها را از طریق انیمیشن بازآفرینی کرد.

مدیر بین الملل مرکز گسترش در پایان درباره تاثیر این مرکز بر تولید انیمیشن تصریح کرد: مرکز گسترش به عنوان یک شرکت تاسیساتی و تولیدی البته از تولید کارتون چه از نظر تولید و چه از لحاظ حمایتی به شدت حمایت کرده است. . حضور فیزیکی فیلم در بازار. با محدودیت جهانی، حضور فیزیکی در بازارهای جهانی برای این اثر بسیار مهم است. شیوع هاله تا حدودی این موضوع را کاهش داده است و امیدوارم شرایط در بازارهای جهانی بهبود یابد.