کدام خودروها امسال از خارج می شوند؟ | ایرانخودرو حق را به مردم دادبه گزارش همشهری آنلاین، بیان ایران خودرو در برنامه تلویزیونی: ۱۶۱ پروژه کیفی در ایران خودرو تعریف شده و به نتایج خود را نشان می دهد. خودروهای قدیمی را از رده خارج می‌کنیم و در همین راستا خودروهای ۴۰۵ و سمند امسال از رده خارج می‌شوند.