کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد 6 شخص و 2 نهاد ایرانی تحریم شدندبه گزارش همشهری آنلاین، «صنایع هواپیمایی قدس» و «صنایع هوایی شهید» از نهادهای تحریم شده هستند.

در بیانیه ای که توسط وزارت امور خارجه کانادا منتشر شد، دو سازمان فهرست شده کلیدی برای فعالیت های ایران با هدف بی ثبات کردن صلح و ثبات بین المللی از طریق فروش تسلیحات به روسیه و اعزام پرسنل نظامی برای کمک و آموزش نیروهای روسی برای استفاده هستند. سلاح ها از ایران است.