چند درصد از مردم یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند؟


خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان را دریافت کردند. ۶۰ درصد جمعیت نیز یارانه ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. ۱۰ درصد نیز بی نیاز از دریافت یارانه هستند.

سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

برچسب‌ها

رژیم لاغری سریع