پیکسل واچ {سرانجام} افشا خواهد بود | ساعتی برای رقبا همراه خود اپلبه گزارش همشهری وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل گیزموچاینا، این سیستم پوشیدنی معقول برای {مدتی} {طولانی} ماده گمانه‌زنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم قطعیت {بوده است}.

ورود به پیکسل روهان به {بازار} قریب‌الوقوع است؛ اگرچه به تذکر می‌رسد گذشته تاریخی خاصی برای آن قرار است {وجود ندارد} کدام ممکن است بعد از همه مشاوره شده 12 ماه ۲۰۲۲ به احتمال زیاد خواهد بود. عنوان رمز روهان مدتهاست کدام ممکن است همراه خود اولیه ساعت معقول گوگل در کنار {بوده است}. با این وجود، لزوماً به این یعنی معمولاً نیست کدام ممکن است این سیستم در پایان عنوان روهان را می تواند داشته باشد. گوگل می‌تواند عنوان تبلیغات و بازاریابی سخی‌تری را برای دستگاهی تصمیم گیری در مورد تدریجی کدام ممکن است برای رقبا همراه خود نمایندگی‌های بزرگی معادل اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامسونگ طراحی شده است.

ساعت پیکسل بر روی فینال {نسخه} Wear OS کدام ممکن است {نسخه} ۳.۱ است تحمیل می‌شود. با این وجود، Wear OS 3.1 ممکن است علاوه بر این به ساده قبلی توسعه در داخل {قابلیت}‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد‌شناسی افزایش یافته به دلیل {نسخه} ۳.۰ راه اندازی تدریجی. سیستم‌کار کردن جدیدترین نیاز به شروعی را برای ساعت معقول اخیر‌{کار} فراهم تدریجی؛ نیاز به میدان دید کدام ممکن است بهترین راه برای گوگل پیکسل روهان بالاتر به دلیل مانکن‌های اصلی موجود معادل اپل واچ فراهم کردن می‌شود. شنیده ها شده است کدام ممکن است گذشته تاریخی‌های تهیه ۱۱ ماه مه، ژوئیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتبر ۲۰۲۲ ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است بر عدم آرامش خاطر فقط در مورد ساعت معقول افزوده است.

گذشته تاریخی ماه می مصادف همراه خود کنوانسیون I/O 2022 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند گذشته تاریخی معتبری برای راه اندازی شد باشد یا نباشد.

تا حد زیادی بیاموزید:

{در حالی که} از داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشخصات} ساعت معقول پیکسل سرمایه گذاری هستند، این سیستم ممکن است علاوه بر این همراه خود طراحی دایره‌ای تهیه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتورینگ ECG مرحله بالایی را فراهم کردن دهد. این علاوه بر این حسگرهای ابتدایی به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است ساعت‌های معقول را به‌عنوان سیستم‌های بسیار مهم بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتی کمک می‌کنند. حتی می تواند شنیده ها شده است کدام ممکن است به همان اندازه ۳۲ گیگابایت حافظه داخل فراهم کردن می‌دهد به همان اندازه همراه خود پیشتازان {بازار}، برابری تدریجی.

حتی می تواند پیش بینی می‌رود پردازنده این سیستم {گران}‌هزینه باشد یا نباشد، با این وجود ادامه دارد خبری دانستن درباره آن قرار است چاپ شده نشده است.