پشت صحنه فیلم «هیچکس» 400 هزار دلار درآمد دارد. افشاگری مجری بی بی سی از خواننده رپ ایرانی!به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه ایران نوشت: افشاگری های یکی از مجریان شبکه بی بی سی فارسی نشان می دهد که یک خواننده فراری بابت جنگ با مردم ایران پول دریافت کرده است! اخیراً خواننده رپ جدا شده ایرانی معروف به «هیچکس» در آهنگی ضدایرانی در راستای اغتشاشات اخیر خواستار حمله نظامی و بمباران کشور توسط قدرت های غربی شد.

رعنا رحیم پور یکی از مجریان بی بی سی فارسی در واکنش به این رویکرد ضدهنری و غیرانسانی در شبکه های اجتماعی اینگونه واکنش نشان داد: اینکه شما حمله نظامی به ایران را دوست دارید ربطی به ایران دارد، چه برسد به 400 هزار دلاری شما. ؟” دریافت کرد یا نه؟ “

به نظر می رسد نبود و کمبود بودجه خوانندگان فراری غرب از جمله «هیچکس» آنها را در تور گروه ها و باندهای ضد ایرانی حامی حمله نظامی به ایران قرار داده است.