«پروانگی» در داخل نوفل لوشاتو – همشهری وب مبتنی بربه گزارش همشهری وب مبتنی بر، «پروانگی» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی بابک پرهام به دلیل اواخر خرداد ۱۴۰۱ در داخل تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود. {در این} {نمایش} محمد نوحیان، نازنین چهره‌نگار، علیرضا آل داوود، مبینا سرلک، الناز الماسی، آرین وکیلی، مهرزاد نیکنام، سعیده جمشیدی، فاطمه طاهری، محدثه رحمانپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه بختیاری ورزشی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه محمدی شناخته شده به عنوان بازیگر {در این} {نمایش} حضور. دارد.

«پروانگی» {داستان} خانوار‌ای است کدام ممکن است دخترشان ناپدید شده است. قرار است به آنها بروند به نامزد سابق زن می‌الگو به همان اندازه جویای حالش می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد {داستان} آشنایی به همان اندازه {ناپدید شدن} زن را روایت می‌تدریجی.

بابک پرهام کدام ممکن است 12 ماه قبلی {نمایش} «تملیخا» به نویسندگی محمدرضا آزادفر را در داخل کارگاه {نمایش} توالی تئاتر کلان شهر روی صحنه برده بود، این موارد در داخل دومین تخصص کارگردانی شخصی نمایشنامه‌ای به قلم خودش را به صحنه می‌برد.

سایر عناصر این {نمایش} عبارتند به دلیل راهنما کارگردان: امیر شفیعی، طراح لباس مجلسی: فیروزه قاسم‌پور، آهنگساز: مانی مویدی، طراح آفتاب: علیرضا شاه حسینی، طراح {حرکت}: سمن قناد، دستیاران کارگردان: علیرضا شاه حسینی، رضا مهراد، روابط عادی: فرشید حاجیان.