پرس رک

ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

2019-06-15

لگ ریز آویزان

لگ ریز آویزان

2019-06-15

پرس رک

آناتومی بدن ( ماهیچه سه سر )
آناتومی بدن ( ماهیچه سه سر )
  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ماهیچه سه سر
  • نوع تمرین : استقامتی
  • وسایل مورد نیاز : وزن بدن
  • مکانیک : ترکیبی
  • سطح تمرین : متوسط

نحوه انجام حرکت پرس رک :

پاهایتان را با فاصله از هم باز نگه دارید و با یک دست نیمکت ، میز و یا هالتر را نگه دارید. تا زمانی که قفسه سینه شما با سطح تماس داشته باشد باید خم شوید ، سپس دوباره به عقب برگردید. تمامی تکرارها را روی یک سمت انجام دهید ، سپس جابه جا کنید.

این حرکت یک تمرین پایه ای عالی برای تقویت ماهیچه های بازو ، سینه ، سه سر و جلوی شانه است. پرس رک چه روی زانو انجام گیرد و چه روی انگشتان پا ، یک تمرین قدرتی خوب است و می توانید آن را در هر جایی انجام دهید. برای انجام این تمرین فقط به قدرت دست‌ها و بازوها برای بالا و پایین بردن بدن نیاز دارید.

حرکت پرس رک
حرکت پرس رک

ماهیچه هایی که در تمرین پرس رک در گیر هستند عبارتند از :

  1. عضله سینه ای بزرگ
  2. دلتوئید یا دالی
  3. سه سر بازو
  4. راست شکمی یا رکتوس
  5. سراتوس قدامی یا سراتوس آنتریور
آموزش اجرای صحیح پرس رک ( دو دستی )

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت پشت بازو و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید