پرس بالا سینه دستگاه

پرس بالا سینه دستگاه

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله سینه
 • نوع تمرین : قدرتی
 • وسایل مورد نیاز : دستگاه
 • مکانیک : ترکیبی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • نوع نیرو : فشاری ( دو طرفه )

نحوه انجام حرکت پرس بالا سینه دستگاه :

 1. وزنه مناسبی بر روی دستگاه قرار داده و صندلی را با توجه به قد خود تنظیم کنید.
 2. دستگیره ها در نقطه شروع حرکت باید در کنار ماهیچه های سینه قرار داشته باشند.
 3. سر و سینه شما باید به سمت بالا و سرشانه ها به سمت عقب متمایل باشد. این نقطه شروع حرکت است.
 4. دستگیره ها را به سمت جلو حرکت دهید ، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه وزنه را تا نزدیکی نقطه شروع بازگردانید.
 5. با برنگشتن به نقطه شروع تا پایان تعداد تکرار مشخص شده ، فشار وزنه ها دائما بر روی ماهیچه قرار خواهد داشت.
 6. تا جایی که می توانید تمرین پرس بالا سینه دستگاه را تکرار کنید.
آموزش اجرای صحیح حرکت پرس بالا سینه دستگاه

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت سینه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید