پاسخ نشاط اتمی به اظهارات علی مطهری کسب اطلاعات در مورد نرم افزار ایران برای راه اندازی بمباتمبه گزارش همشهری تحت وب به نقل به همین دلیل نورنیوز، این مقام خاص می‌تدریجی: وارد کردن کارهای پنهانی در داخل ورزش‌های هسته‌ای به کشورمان اقدامی است کدام ممکن است به همین دلیل 12 ماه‌ها دشمن برای نرم افزار‌ریزی {محدود} برای {صلح آمیز} کشورمان دنبال می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه سودآور به نشان دادن آن خواهد شد نشده است.

علی مطهری مشاور سابق مجلس در داخل مصاحبه همراه خود تجهیزات گلف خبرنگاران دانشجویی ایران (ایسکا) آگاه است: «به همین دلیل مشابه ابتدا کدام ممکن است وارد ورزش‌ها شدیم هدفمان راه اندازی بمب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوای بازدارنده بود، با این وجود نمی‌توان محرمانه در دسترس بودن این چالش را نگه داشتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های محرمانه را به همین دلیل سوی سوی مشارکت در داد. مجاهدین خلق آن خواهد شد را افشای کرد.»