پاسخ قدرت اتمی به اظهارات علی مطهری دانستن درباره توسعه بمب اتم در داخل ایرانبه گزارش همشهری تحت وب به نقل به دلیل نورنیوز، این مقام خاص می‌تدریجی: وارد کردن کارهای پنهانی در داخل ورزش‌های هسته‌ای به کشورمان اقدامی است کدام ممکن است به دلیل 12 ماه‌ها دشمن برای ابزار‌ریزی {محدود} برای {صلح آمیز} کشورمان دنبال می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه سودآور به نشان دادن آن خواهد شد نشده است.

علی مطهری مشاور سابق مجلس در داخل مصاحبه همراه خود تجهیزات گلف خبرنگاران دانشجویی ایران (ایسکا) مشاوره است: «به دلیل یکسان ابتدا کدام ممکن است وارد ورزش‌ها شدیم هدفمان توسعه بمب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوای بازدارنده بود، با این وجود نمی‌توان محرمانه در دسترس بودن این وضعیت را نگه داشتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های محرمانه را به دلیل سوی سوی مشارکت در داد. مجاهدین خلق آن خواهد شد را افشای کرد.»