پاسخ‌ها به کاملاً متفاوت‌ترین مداحی محمود کریمی | ویدئوبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل خراسان، کاملاً متفاوت‌ترین مداحی محمود کریمی در داخل ساعت شب‌های قدر، ساعت شب ۲۱ ماه رمضان در داخل حرم امام رضا(ع) اولیه {مراسم} ویژه ناشنواها برگزار شد کدام ممکن است تصویری آینه ای‌های زیادی در داخل آنلاین‌های اجتماعی داشت.یکی در میان ناشنوایان کسب اطلاعات در مورد این {مراسم} اظهار داشت: «ما برای اولیه موارد است کدام ممکن است ساعت شب قدر به حرم می‌آییم. 12 ماه‌های نمی‌آمدیم چون {مراسم} احیا برایمان قابل استفاده بیشتر از نبود. هیچ شخصی نبود سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مراسم} قرآن رفتن کلاچ را همراه خود زبان ردیابی برایمان تفسیر می کند تدریجی با این وجود امسال همراه خود این {مراسم}، در داخل حرم امام رضا(ع) به دلیل شبهای قدر استفاده بیشتر از کنیم.»

نوشتار: «من می روم ناشنوا نیستم ولی ویدئوی این {مراسم} رو همراه خود این {مراسم} دیدم کدام ممکن است کل شما {مراسم} شبیه {مراسم} ما بود ولی آنقدر خالصانه خدا را صدا می‌زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق‌العاده بود کدام ممکن است نمی‌توانم جلوی اشکهایم را بگیرم.» شخص یکی دیگر نوشت: «خدا به محمود کریمی خیر کدام ممکن است امسال به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زبان ردیابی برای این مردمان روضه خوند.»