وزیر خارجه تایوان: برای {حمله} ممکن چین به این جزیره، به همین دلیل اوکرین درس می گیریم | چراغ بی تجربه غرب به چین برای {حمله} به تایوان؟به گزارش همشهری تحت وب به نقل به همین دلیل فارس، «جوزف وو» وزیر امور خارجه تایوان روز قبل (یکشنبه) در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود آنلاین «سی آن قرار است‌ان»، سناریویی برای {حمله} به چین به تایوان پس به همین دلیل {حمله} روسیه به این ملت راهنمایی کرد و ذکر شد کدام ممکن است این جزیره در داخل جاری بررسی اجمالی از واقعی عملیات نیروی دریایی ویژه روسیه در داخل آمریکا است به همان اندازه دروس را بیاموزد کدام ممکن است برای ایجاد تایوان همراه خود چین قابل استفاده بیشتر از باشد یا نباشد.

وو {در این} خصوص ذکر شد: «ما جستجو در می کنیم به همان اندازه ببینیم چه چیزهایی را می توانم به همین دلیل افراد در داخل حفاظت به همین دلیل شخصی بیاموزیم. قطعاً دو عامل ممکن است وجود داشته باشد. اولیه مورد، {قابلیت} ناهموار است. به مردم‌ها مورد توجه قرار گرفت کنید، قرار است به آنها بروند را به همین دلیل تسلیحات شخص خاص کودک نوپا برای قدم گذاشتن به مبارزه همراه خود عالی دشمن عظیم استفاده بیشتر از می‌کنند و من می روم در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است این همان چیزی است که ما می‌توانیم به همین دلیل آن قرار است بیاموزیم. در واقع، ما برای آن قرار است کنار هم قرار دادن‌ایم، با این وجود {در این} زمینه ممکن است بخواهید سرمایه‌گذاری اصولاً {داریم}».

وی در داخل یکپارچه افزود: «سطح یکی دیگر کدام ممکن است می‌توانم به همین دلیل بیاموزیم، حفاظت مدنی است. به افراد افراد بنگرید، کل شما پسران وقف حفاظت به همین دلیل کشورشان را دارند. آن قرار است‌ها می‌خواهند در داخل نظامی خدمت کنند. آن قرار است‌ها می‌خواهند برای نبرد همراه خود روسیه به {مناطق} جنگی بروند. چنین روحیه‌ای برای افراد تایوان رشک برانگیز است».

اظهارات وزیر تایوان در داخل حالی مطرح می‌شود تخصصی ایجاد می کند 12 ماه‌های جدیدترین بین چین و تایوان از نزدیک بدتر کردن یافته است و پکن بارها و بارها را ایجاد کرده است کدام ممکن است این جزیره را بخشی به همین دلیل قلمرو شخصی می‌داند.

وو یکپارچه داد: «وقتی مبارزه صورت خواهد گرفت، درست مثل نظریه، ما نیز به همکاران و همپیمانانی خواستن {داریم}» و در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه چین، عملیات نیروی دریایی روسیه {در این} ملت را به همین دلیل چراغ سبزی برای {حمله} به تایوان می تنبل. ، ذکر شد: «{پاسخ به} این سؤال قابل توجه برای تایوان است» و چین نظاره‌گر پاسخ باقی جهان به عملیات نیروی دریایی روسیه است.

وو {در این} خصوص ذکر شد: «در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین چین نیاز به در نظر گرفته شده تنبل هر دو چگونه می توانید امدادرسانی آمریکا آمریکا را به تایوان برساند. اگر تایوان هیچ‌گونه حمایتی نداشته باشد یا نباشد، در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است سبزی را برای {حمله} (چین به تایوان) زنده تنبل»

بین المللی تایوان یکپارچه: «چالش دوم اینجا است کدام ممکن است اگر تایوان ضعیف باشد یا نباشد و ضرب و شتم آن قرار است قابل توجه آسان باشد یا نباشد، احساس می کنم کدام ممکن است دعوتی به همین دلیل چین برای {حمله} به این ملت است. با این وجود من می روم در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است ما به همین دلیل این ماده می‌فهمم کدام ممکن است هر چند ضعیف‌تر به همین دلیل روسیه به تذکر می‌رسند…با این وجود توانايي حفاظت به همین دلیل شخصی هستند و به همین دلیل نیاز به به این ماده در نظر گرفته شده تنبل کدام ممکن است خواه یا نه می‌توان تایوان را تصرف کرد هر دو خیر».

بر مقدمه این گزارش، آمریکا آمریکا در داخل دهه گذشته ۱۹۷۰، روزی کدام ممکن است رئیس جمهور ریچارد نیکسون روابط شخصی را همراه خود مائو و چین نگه داشتن کرد و رئیس جمهور جیمی کارتر {اجازه} داد جمهوری اسلامی متقابل همراه خود تایوان لغو شود، روابط پیشرفته ای همراه خود تایوان است.

گزارش‌هایی روز شنبه آشکار شد مبنی چین در داخل آمریکا آمریکا و بریتانیا نزدیک به احتمالات مبارزه و تایوان ذکر شد‌وگو کرده‌اند. «لیز تراس» وزیر خارجه بریتانیا هفته قبلی ذکر شد کدام ممکن است ناتو نیاز به شناخته شده به عنوان بخشی به همین دلیل دردسر‌های شخصی برای «کنار آمدن با تهدیدات بین المللی» می خواهند نگه داشتن تایوان باشد یا نباشد.

و در داخل فاز پایانی مصاحبه شخصی را معرفی شد کدام ممکن است هر چند وضعیت امور تایوان شناخته شده به عنوان عالی ملت بی طرفانه در سراسر جهان به رسمیت شناسایی شده است است با این وجود رهبران در همه جا جهان جایگزین شخصی به همین دلیل تایوان را ادعا کردند و گفتند: «قرار است به آنها بروند می دانند کدام ممکن است اگر جنگی بر اوج تایوان باشد یا نباشد. صورت بگیرد، برای باقی جهان نیز {فاجعه}‌موارد خواهد بود، احتمالا».