ورود ۲۰ هزار خودرو خارجی به ایران؛ خودرو ارزان می شود | قیمت خودروهای وارداتی بین ۲۵ تا ۳۵ هزار یورو استهمشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور که از طراحان اصلی طرح رفع ممنوعیت واردات خودرو است، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین می‌گوید: «در مقطع فعلی، واردات خودروهای خارجی قیمت خودروهای داخلی هیچ‌گونه تأثیری بر روی خودروهای خارجی نخواهد گذاشت و فقط روی قیمت خودروهای خارجی در ایران تأثیری نخواهد گذاشت. است و به شدت حبابی و نابجا رشد می‌کند و قیمت آنها را می‌شکند.» «محمدرضا نجفی‌منش» در تعداد و نوع خودروهای وارداتی می‌افزاید: «در تعداد، در مواردی که ممکن است انجام شود، خواهد شد و هنوز آیین‌نامه و دستورالعملی در این باره صادر نمی‌شود اما پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ هزار خودرو وارد شود. در مورد انواع محصولات تولیدی نیز خودروهایی وارد می‌شوند که سقف قیمتی آنها بین ۲۵ هزار تا ۳۵ هزار یورو یا دلار است و در رده‌های خوروهای متوسط ​​هستند و امکان خرید آن برای اقشار متوسط ​​وجود دارد. در طرح واردات خودرو، از ورود خودروهای کلاس A که برای طبقه مرفه است، مانع خواهد شد.»

رئیس هیئت انجمن قطعه‌سازان کشور معتقد است که خودروهای تولیدی در بهبود کیفیت خودروهای داخلی می‌تواند باشد. نجفی‌منش می‌افزاید: «خودروسازان و قطعه‌سازان داخل کشور به ازای ساخته‌ها و خودروها می‌توانند از محل‌های تولید، تولید خودرو را به صورت مستقیم با غیرمستقیم انجام دهند. حضور در بازارهای جهانی رقابتی و حفظ جایگاه مستلزم حفظ کیفی و قیمتی نسبت به سایر رقباست. بنابراین، خودروسازان و قطعه سازان ایرانی ترغیب خواهند شد که با بهبود کیفیت و کاهش قیمت به دنبال جایگاه مناسب در بازارهای جهانی باشند. این اتفاق باعث ایجاد فضای رقابتی در کشور و بهبود کیفیت قطعات و خودروهای ساخت داخل می‌شود.»

عضو اتاق بازرگانی در مورد تعرفه واردات خودرو تهران هم می‌گوید: «تعرفه واردات بر اساس قیمت خودرو تعیین خواهد شد. قیمت خودروها به صورت بازه‌ای و تعرفه واردات نیز به صورت بازه‌ای محاسبه خواهد شد و به صورت میانگین تعرفه خودرو صد درصد خواهد شد.»

از جمله انتقادات به واردات خودرو، تشدید انحصارگرایی و رانتخواری در بازار خودرو است. عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: «در طرح پیشنهادی ما در زمینه تولید خودرو، مجوز تولید در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن به ۳ گروه از ذینفعان یا کارگزاران انجام می‌شود. از خودروسازان، قطعه سازان و استفاده از خودرو. به این ترتیب، با صدور مجوز صرفاً برای صنایع فعال حوزه خودرویی کشور، از ایجاد رانت تولید برای گروه‌های دیگر جلوگیری خواهد شد. هم می‌توان به صورت شخصی و یا گروهی با دریافت حواله‌های مجاز جزو گروه‌های موجود باشد.»

در شرایط فعلی به دلیل تحریم، تامین ارز از راه راه آزادسازی تولید خودرو است. نجفی‌منش در مورد تامین ارز صادرات خودرو می‌گوید: «بر اساس طرح‌های ارائه‌شده برای واردات، با توجه به تأمین نیاز به محل مورد نظر در بخش‌ها و خودروهای مشکل تأمین ارز رفع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ خواهد بود.»

هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور با اشاره به خودروسازان به قطعه سازان می‌گوید: «اگر نقدینگی به صنعت خودروسازی کشور منجر به کاهش تولید خودرو و افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما آزادسازی خودرو می‌تواند باعث رفع بدهی شرکت خودروسازی به قطعه سازان شود چرا که خودروسازان می‌شود. داخلی با تولید خودرو با تعرفه متوسط ​​صد درصد و فروش در بازارهای داخلی می‌تواند با افزایش فروش و افزایش حاشیه سود با ایجاد نقدینگی بخش قابل توجهی از دیون به قطعه‌سازان را پرداخت کند.»

رژیم لاغری سریع