همشهری وب مبتنی بر – {بازگشت} یکی از آنها در نظر گرفته سه روحانی در داخل حرم امام رضا به منزلحجت‌الاسلام «پاکدامن» یکی از آنها در نظر گرفته سه شهید حادثه حرم مطهر رضوی تخصصی ایجاد می کند بیمارستان رضوی خرس {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت بود، عصر 5‌شنبه 1 اردیبهشت 1401 مرخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} منزل شد.