همشهری اینترنت – همین جا بهشت لاله‌هاستروییدن لاله‌های پر جنب و جوش بهاری جلوه انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای چیز خوب در مورد را به بوستان حیاط پشتی ایرانی بخشیده است.

به گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل ایرنا، حیاط پشتی ایرانی که همراه خود مساحتی حدود ۳ هکتار در داخل محله ده ونک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قلمرو ۳ تهران واقع شده است از اواخر میزبان شهروندانی است که آرزو به خطرناک به دلیل بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد شخصیت را دارند.

حیاط پشتی ایرانی در داخل ده ونک، کوچه صابری یافت می شود.