همشهری آنلاین – عکس ساروی کوچولو که جان 5 نفر را نجات داد مریض است


پنج عضو نونهال سروی بدن نیازمندان را پس از مرگ مغزی زنده می کند.

به گزارش همشهری آنلاین، باران حسینی نونهالی اهل روستای خرم آباد ساری که تومور در سر داشت و پس از 10 روز تلاش پزشکان برای درمان اما بی نتیجه بود، این دختر 9 ساله بر اثر مرگ مغزی جان باخت. خانواده او تصمیم گرفتند اعضای بدن او را اهدا کنند.

قاسم حسینی، پدر باران خوشحال است که 4 عضو دخترش به بیماران سخت پیوند زده شده و برای نیازمندان پیوند عضو زندگی می کند.

پدر باران حسینی گفت: با بررسی های انجام شده توسط پزشکان پیوند اعضا، پنج عضو بدن باران شامل دو کلیه، دو قرنیه و یک کبد به وی پیوند شد، بیماران بیچاره.

عکس ساروی کوچولو که جان 5 نفر را نجات داد مریض است