همانقدر کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم میزان در طی آن میوه ها است؟به گزارش همشهری اینترنت، {افرادی که} نیاز به بدانند کدام ممکن است میوه‌ها نیز دارای قند کم هر دو تعداد زیاد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه‌هایی کدام ممکن است قندشان بالاست، نیاز به همراه خود هشدار تا حد زیادی بلعیدن کنند.

سبک ها توت ها: {اینها} عموماً میوه‌هایی همراه خود زیرین‌ترین مرحله قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین دارای اساساً بیشترین میزان آنتی‌اکسیدان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی اکنون نیست هستند. لیمو نیز در داخل زیرین‌ترین کلاس قرار دارند.

میوه های تابستانی: طالبی، هلو، نارنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردآلو در داخل دومین کلاس قرار دارند.

میوه های زمستانی: سیب، گلابی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکبات شیرینی درست مثل پرتقال میزان قند متوسطی دارند. ( لیمو نیز تشکیل شکر پایینی است ).

میوه های گرمسیری: آناناس، انار، انبه، موز، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجیر اخیر تشکیل شکر متعدد هستند (گوآوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاپایا کم‌تر به همین دلیل باقیمانده است).

میوه های خشک: خرما، کشمش، زردآلو، آلو سیاه، انجیر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه‌های خشک اکنون نیست تشکیل شکر فوق العاده تعداد زیاد هستند.

میوه‌هایی همراه خود قند کم (میوه‌های همراه خود کربوهیدرات زیرین):

لیمو بی تجربه (1.1 خوب و دنج شکر در داخل {هر} میوه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیمو زرد (1.5 خوب و دنج شکر در داخل {هر} میوه) گاه گاهی خورده می‌شوند. تا حد زیادی به آب میوه بازسازی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس می‌شوند، با این وجود می‌توان آب را یک امکان کاهش به همین دلیل آن خواهد شد‌ها را همراه خود آب تمیز اضافه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد‌ها را روی استرس روی داروها مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غذایی را به غذایتان اضافه کرد.

ریواس: ۱.۳ شکر خوب و دنج در داخل {هر} میوه؛ امکان پذیر نیست است کدام ممکن است میوه‌های شیرینی نشده را می‌خورید، پس به همین دلیل بلعیدن آن خواهد شد برچسب‌ها را چک کنید، اما چه زمانی خودتان آن خواهد شد را تولید کنید، می‌توانید مقداری قند هر دو شیرینی‌کننده را {مدیریت} کنید.

زردآلو: ۳.۲ شکر خوب و دنج در داخل {هر} زردآلو کودک؛ بدست آورده اید می‌توانید به همین دلیل کل شما، منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد‌ها شادی کنید. مراقب زردآلو خشک شده باشید، وقتی آن خواهد شد‌ها خشک می‌شوند، کودک می‌شوند.

میوه‌هایی همراه خود زیرین‌ترین میزان قند:

کرن بری: ۴ خوب و دنج شکر به ازای {هر} فنجان. {در حالی که} البته است تشکیل شکر فوق العاده کم است، با این وجود معمولاً وقتی اخیر هر دو خشکش خورده می تواند باشد، شیرینی شده، فوق العاده محتاطانه حرکت کنید.
تمشک: ۵ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان. حاضر‌ای برای میوه‌هایی کدام ممکن است همراه خود قند می‌خواهند. این میوه را می‌توان اخیر هر دو {یخ زده} بخورید. بدست آورده اید می‌توانید آن خواهد شد‌ها را در داخل زمان تابستان اخیر بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در داخل تمام اندازه 12 ماه منجمد کنید.

کیوی: ۶ شکر خوب و دنج در داخل {هر} کیوی. سبک ملایمی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگهای فوق العاده چیز خوب در مورد به سالاد میوه می‌دهند هم چنین بدست آورده اید می‌توانید پوستش را بخورید.

میوه های همراه خود {مقدار} قند کم رو به {متوسط}:

توت فرنگی: ۷ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان؛ همراه خود تا حدودی شکر تا حد زیادی به همین دلیل تمشک، {اینها} فوق العاده خوبی برای یک امکان اسنک، سالاد میوه، هر دو شناخته شده به عنوان یک امکان جز در داخل یک امکان آب میوه، سس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دسر هستند.

انجیر: ۸ شکر خوب و دنج در داخل {هر} میوه؛ اخیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم می‌توان انجیر را خشک کرد کدام ممکن است تا حدودی برازنده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان شکرش تا حدودی طاقت فرسا می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان ۵-۱۲ خوب و دنج شکر در داخل {هر} انجیر وجود داشت.

گریپ فروت: ۸ خوب و دنج شکر در داخل {هر} گریپ فروت. بدست آورده اید می‌توانید گریپ فروت اخیر را به سالاد میوه اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو توسط خودم بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند هر دو شیرینی‌کننده را کدام ممکن است می‌توانید اضافه کنید را اصلاح کنید.

میوه‌هایی همراه خود میزان قند {متوسط}:

گرمک: ۸ شکر خوب و دنج در داخل {هر} میوه. این‌ها میوه‌های فوق العاده برای مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تولید سالاد میوه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین‌ترین مرحله قند را در داخل میوه‌های خربزه‌های دارند.

نارنگی: ۹ خوب و دنج در داخل {هر} نارنگی {متوسط}. آن خواهد شد‌ها قند کمتری نسبت به پرتقال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سالاد میوه خوش ذوق هستند. آن خواهد شد‌ها ممکن است حتی به سادگی در کنار همراه خود نهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات نیز می‌شوند.

شلیل: ۱۱.۳ شکر خوب و دنج در داخل یک امکان شلیل کودک. این‌ها میوه‌هایی خوش مزه هستند کدام ممکن است به همین دلیل خوردنشان لذت بردن ببرند.

پاپایا: ۱۲ شکر در داخل یک امکان پاپایا کودک. آن خواهد شد‌ها قند کمتری نسبت به سایر میوه‌های گرمسیری دارند.

پرتقال: ۱۲ خوب و دنج شکر در داخل یک امکان پرتقال {متوسط} ​​کدام ممکن است برای جدا وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات، فوق العاده هستند.

طالبی: ۱۳-۱۴ شکر خوب و دنج در داخل {هر} طالبی. آن خواهد شد‌ها را می‌توانم به سالاد میوه اضافه کنم هر دو تنها واقعی بخورم.

آلبالو: ۱۳ خوب و دنج در داخل {هر} فنجان آلبالو. در داخل زمان تابستان به همین دلیل میوه اخیر اش لذت بردن برد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قندش را {محدود} کنید، فوق العاده فوق العاده به احتمال زیاد خواهد بود.

هلو: ۱۳ خوب و دنج در داخل {هر} هلو {متوسط}. بدست آورده اید می‌توانید تنها واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در داخل بسیاری از انواع مختلف به همین دلیل دسرها، اسموتی‌ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس‌های مختلف به همین دلیل آن خواهد شد‌ها شادی کنید.

بلوبری: ۱۵ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان. آن خواهد شد‌ها توسط می آید میزان شکر تا حد زیادی به همین دلیل توت‌های اکنون نیست هستند، با این وجود به همین دلیل داروها مغذی می‌باشند.

میوه‌هایی همراه خود مرحله قند نخست:

آناناس: ۱۶ خوب و دنج شکر در داخل هر بیت. آناناس میوه استوایی است کدام ممکن است یک امکان شکر زیادی دارد.

گلابی: ۱۷ شکر در داخل {هر} گلابی {متوسط}، این میوه زمستانی شکر زیادی دارد.

موز: ۱۷ شکر در داخل {هر} موز عظیم. آن خواهد شد‌ها شیرینی زیادی به وعده های غذایی اضافه می‌کنند.

میزان قند میوه های زمان تابستان:

هندوانه: ۱۸ شکر خوب و دنج در داخل {هر} هندوانه. همراه خود اینکه این میوه تعداد زیاد شیرینی نخواهد بود، با این وجود نسبت به باقیمانده به طور کلی است.

سیب: ۱۹ خوب و دنج شکر در داخل یک امکان سیب کودک. آن خواهد شد‌ها را می‌توان همراه خود وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات بلعیدن کرد، با این وجود شکر تا حد زیادی به همین دلیل نارنگی هر دو پرتقال دارند.

انار: ۳۹ خوب و دنج شکر {برای هر} انار. کل شما میوه مقدار بیش از حد شکر دارد، اما چه زمانی به همین دلیل یک امکان میوه، ۱ {اونس} بردارید، تنها واقعی ۵ کربوهیدرات خوب و دنج خواهد گرفت.

گیلاس: ۱۸ خوب و دنج قند {برای هر} پیمانه گیلاس. گیلاس یک امکان میوه خوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده وجود قند در داخل آن خواهد شد است.

میزان بالای قند در طی آن میوه‌ها است؟

انبه: ۴۶ خوب و دنج شکر در داخل {هر} میوه. این میوه‌های شیرینی گرمسیری تعدادی از شکر دارند.

انگور: ۱۵ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان؛ {در حالی که} آن خواهد شد‌ها یک امکان میان وعده سودمند هستند، اگر به بلعیدن شکرشان ظاهر شد کنید، میزان مصرفشان را {محدود} کنید.

آلو سیاه (۶۶ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان)، کشمش (۸۶ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرما (۹۳ شکر خوب و دنج در داخل {هر} فنجان) میوه‌های خشک شده‌ای هستند کدام ممکن است شکر فوق العاده بالایی دارند.

منبع مفید: بهداشت نیوز