هشدار رئیس قوه قضاییه درباره پیری جمعیت


محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت: اگر امر واجب بزرگی مانند نماز ترک شد قضایش را به جا آورد، اما اگر جامعه پیر دیگر به راحتی قابل برگشت نخواهد بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

برچسب‌ها

رژیم لاغری سریع