هشدار درباره ترک تحصیل 30 درصد دانش آموزان دبیرستانی در ایران چند دختر و پسر در کشور ما وجود دارد؟


به گزارش همشهری آنلاین، شهلا کاظمی پور جمعیت شناس با اشاره به 10 میلیون و 500 هزار نوجوان در کشور بر لزوم پوشش آموزش همگانی و اجباری برای رده سنی 15 تا 18 سال تا مقطع متوسطه تاکید کرد و گزارش داد: 70 درصد نوجوانان دختر و 70 درصد از 15 سال سن دارند. پسران یک ساله آنها تا سن 18 سالگی دانش آموز هستند و 30 درصد از این جمعیت “رایگان” هستند. این موضوعی است که نیاز به توجه و توجه به سطح پوشش تحصیلی در این سن دارد.

کاظمی پور همزمان با «روز جوان» با اشاره به سرشماری سال گذشته گفت: در سال 1400 تعداد کل نوجوانان (10 تا 18 سال) 10.5 میلیون نفر بوده که از این تعداد خواهر و پسر 5.3 میلیون نفر است. 5 میلیون و 200 هزار نفر. دختران

به گفته این جمعیت شناس، بر اساس آمار سال گذشته، جمعیت پسران نوجوان 10 تا 14 ساله، 3 میلیون و 200 هزار نفر و پسران نوجوان 15 تا 18 ساله، 2 میلیون و 100 هزار نفر بوده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته جمعیت دختران 10 تا 14 ساله 3 میلیون و 100 هزار و دختران 15 تا 18 ساله 2 میلیون و 100 هزار نفر بوده است، درباره وضعیت تحصیلی این گروه سنی ادامه داد: طبق آمار سال گذشته 94 درصد پسران و 95 درصد دختران بین 10 تا 14 سال دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی بودند. برای نوجوانان 15 تا 18 ساله، حدود 70 درصد از دختران و 70 درصد از پسران دانش‌آموز هستند.

کاظمی پور نرخ اشتغال پسران 10 تا 14 ساله را 1 درصد و نرخ اشتغال دختران 10 تا 14 ساله را نیم درصد و همچنین نرخ اشتغال را برای گروه سنی 15 تا 18 سال 16 درصد می گوید. – پسران 15-18 ساله. این نرخ 3 درصد است.

از هر پنج دختر 15 تا 18 ساله یک نفر ازدواج کرده است

این جمعیت شناس گفت: بر اساس آمارهای موجود از سال گذشته، 1.2 درصد پسران 10 تا 14 ساله و حدود 1.4 درصد از دختران 10 تا 14 ساله متاهل هستند و توجه: 2.2 درصد پسران 15 تا 18 ساله و 21 درصد. به عبارت دیگر از هر پنج دختر 15 تا 18 ساله یک نفر ازدواج کرده است.

به گفته وی، حدود 0.2 درصد از جمعیت پسران 10 تا 14 ساله و 0.2 درصد از جمعیت دختران همین گروه سنی «بیکار» هستند. این آمار برای پسران 15-18 ساله 2.8 درصد و برای دختران 15-18 ساله 4 درصد است. ضمن اینکه این جمعیت نه بیکار و یا به عبارتی جویای کار هستند و نه دانشجو.

هشدار درباره ترک تحصیل 30 درصد دانش آموزان دبیرستانی در ایران چند دختر و پسر در کشور ما وجود دارد؟

تا سال 1405 جمعیت جوانان را به 11 میلیون نفر افزایش دهید

کاظمی پور همچنین درباره روند جمعیتی نوجوانان در 15 سال گذشته می گوید: در سال 1394 جمعیت جوانان یعنی گروه 10 تا 18 ساله 13 میلیون و 700 هزار نفر بوده است که در سال 1389 این جمعیت به 10 هزار و 000 نفر و حدود 850 هزار نفر در سال افزایش یافته است. 95 تا 9 میلیون و 700 نفر، سال گذشته 1400 تا 10 میلیون و 500 هزار نفر بوده است. پیش بینی ما این است که جمعیت نوجوانان یعنی گروه سنی 10 تا 18 سال تا سال 1405 به 11 میلیون و 600 هزار نفر برسد.

به گزارش جمعیت شناس، جمعیت جوانان تا سال 1394 به دلیل کاهش باروری به تدریج در حال کاهش بوده است و پس از آن، از زمانی که جوانان شصت ساله وارد سن باروری شدند و تعداد تولدها افزایش یافت، جمعیت به تعداد نوجوانان یعنی گروه سنی 10 تا 18 سال دوباره افزایش یافت.

هشدار در مورد دامنه آموزش جوانان

این جمعیت شناس در عین حال با اعتقاد به افزایش پوشش تحصیلی و کاهش اشتغال جوانان، نسبت به پوشش تحصیلی 15 تا 18 سال هشدار داد و گفت: در رده سنی 15 تا 18 سال تنها 70 درصد مشغول به تحصیل هستند. 70 درصد دانش آموزان این گروه سنی بسیار پایین هستند. پوشش آموزشی در مدارس عمومی باید افزایش یابد. برخی از افراد در این گروه سنی که به مدرسه نمی روند به دلیل مشکلات و نیازهای مالی همچنان شغل دارند، برخی بیکار و برخی دختران متاهل هستند. این موضوعی است که نیاز به توجه و توجه به سطح پوشش تحصیلی در این سن دارد.

آقای کاظمی پور تاکید کرد: در قدیم همگانی شدن آموزش و پرورش ما به مقطع ابتدایی می رفت و سپس به دوره متوسطه اول ادامه می داد اما همگانی شدن آموزش و پرورش نباید به دوره متوسطه اول برود بلکه باید همگانی شود.همگانی شدن و آموزش اجباری تا آخر. . از دبیرستان اینکه فقط 70 درصد از این گروه سنی به مدرسه می روند و 30 درصد بقیه به مدرسه می روند بسیار اشتباه است.