نقشه های فراگیری آبله میمونی را نشان می دهد | وضعیت کدام قاره ها وخیم است؟
وضعیت آبله میمونی هر روز پیچیده‌تر می‌شود و با پیدا کردن موارد بیشتر از مرکز آفریقا، نگرانی‌هایی را برای جهانی که همه‌گیری کووید-۱۹ را تجربه کرده‌اند، به‌وجود آوردند.