نبرد رستم و سهراب در مدرسه شمال تهران


به گزارش همشهری آنلاین، مدارس منطقه یک در هفته ملی کودک نمایش های آیینی، سنتی و شاهنامه خوانی را برگزار کردند. “محمدرضا یارندی” رئیس اداره آموزش شهروندی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی کودک برنامه های آیینی و سنتی از جمله تعزیه خوانی، تعزیه خوانی، شاهنامه پرده خوانی و … در مدارس ده منطقه منطقه اجرا شده است.»

وی افزود: به دلیل مشارکت و اجرای نمایش ها توسط نوجوانان، این برنامه ها با استقبال خوب این گروه سنی مواجه شده است.

نبرد رستم و سهراب در مدرسه شمال تهران