مکرون: «هیچکس در داخل فرانسه {نباید} به {حاشیه} رانده شود»به گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل آسوشیتدپرس روزی کدام ممکن است مکرون همراه خود شماره 4 {پنجم} آرا همراه خود 56 شانس به سمت 44 شانس به دلیل رقیبش لوپن ورودی بود، سازمانهای پیشگویی کردن کردند همراه خود شمارش کل شما آرا {حاشیه} پیروزی مکرون بالای 10 شانس خواهد بود، احتمالا، هر چند تمایز آرای اینجا است. دورقیب در داخل انتخابات 12 ماه ۲۰۱۷ قابل توجه تا حد زیادی بود.

مکرون به این سازماندهی اولیه رئیس‌جمهور فرانسه در داخل ۲۰ 12 ماه قبلی می‌شود کدام ممکن است مجدداً به این مقام تصمیم گیری در مورد شود. ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه در داخل 12 ماه ۲۰۰۲ همراه خود شکست ارائه ژان ماری لوپن، پاپ مارین لوپن، برای منصفانه فاصله اکنون نیست به ریاست جمهوری تصمیم گیری در مورد شد.

لوپن {نتایج} به کف دست آمده را «پیروزی معقول» نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «{در این} شکست، من خواهم کرد یک چیز علاوه بر این واقعاً احساس شکلی به دلیل امید نباید داشته باشم.»

تحویل داد به دلیل لبه 40 شانس رای برای راست افراطی فرانسه بیسابقه است. لوپن در داخل 12 ماه ۲۰۱۷ به سمت مکرون ۳۴ شانس به سمت ۶۶ شانس آرا شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش در برابر این شیراک خیلی کمتر به دلیل ۲۰ شانس آرا را به کف دست آورد.

او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژان-لوک ملانشون، رئیس جناح چپ افراطی در اطراف اول انتخابات در داخل 10 آوریل {حذف} شد، در داخل سخنرانی‌هایشان در داخل یکشنبه ساعت شب انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در داخل ماه ژوئن (خرداد) را عملکرد قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل رای‌دهندگان خواستند کدام ممکن است قرار است به آنها بروند تقریباً همه رای دهندگان را بدهند. جلوی مکرون را می گیرند.

مکرون بلافاصله اولیه رئیس‌جمهور فرانسه پس به دلیل شارل دوگل است عین نگه داشتن تقریباً همه ساکنان برای خیلی دوم به این مقام رسیده است، متعاقباً پتانسیل تداوم پوشش‌های دولتش ممکن است وجود داشته باشد.

مکرون در داخل سخنرانی پیروزی‌اش می‌پذیرد کدام ممکن است آیا بسیاری از اشخاص حقیقی برای زیر این به او می رود رای اطلاعات‌اند، جلوی لوپن را می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دهند کدام ممکن است به این حس آیا بسیاری از فرانسویان کدام ممکن است استانداردهای مسکن‌شان در داخل جاری زیرین برخورد کردن است، رفع می‌شود.

او می رود ذکر شد: «آیا بسیاری از اشخاص حقیقی {در این} ملت 9 به حمایت به دلیل اندیشه‌های من خواهم کرد، تا حدودی برای طرد کردن اندیشه‌های راست افراطی به من خواهم کرد رای کردند. می‌خواهم به دلیل قرار است به آنها بروند شکر کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانم 12 ماه‌های بلند مدت به قرار است به آنها بروند مدیون هستم.»

آرای بالای لوپن {در این} موارد دوم 12 ماه‌ها دردسر او می رود برای پذیرش پوشش‌های راست افراطی برای رای‌دهندگان بود. او می رود باهای بر مضامین قابل مقایسه با هزینه مربوطه‌های ادامه وجود کارزار انتخاباتی‌اش حمایت به دلیل رای‌دهندگان «یقه آبی» (طبقه زیرین) در داخل جوامع کشاورزی {ناراضی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل امکانات پیشین اقتصادی را جلب می‌تنبل.

مکرون نیز در داخل سخنرانی پیروزی‌اش در رابطه با ناخشنودی‌ها به دلیل روش مدیریت‌اش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مد افرادی که رقیب راست افراطی‌اش را برگزیدند، وعده 5 12 ماه کاملاً متفاوت به دلیل فاصله اولش را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «هیچکس در داخل فرانسه به {حاشیه} رانده نمی‌شود..من خواهم کرد اکنون نیست نامزد منصفانه اردوگاه نیستم، من خواهم کرد اکنون رئیسجمهور کل شما هستم.»

پیروزی مکرون در داخل بیرون به دلیل فرانسه شناخته شده به عنوان تسکینی برای اجرای پوشش مهم مورد استقبال قرار گرفت 12 ماه‌های جدیدترین همراه خود خروج بریتانیا به دلیل اتحادیه اروپا، تصمیم گیری در مورد مانکن جدیدترین به ریاست جمهوری آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ۲۰۱۶ ایجاد نسلی به دلیل رهبران سراسری‌{گرا} به لرزه افتاده بود.

سیاسیون در داخل برلین، بروکسل، لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراسوی آن قرار است را به دلیل شکست لوپن سراسری‌{گرا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد اتحادیه اروپا رئیس کردند.

چارلز میشل، رئیس شورای اروپا در داخل توییتر نوشت: «آفرین امانوئل. {در این} دوران پرآشوب ما به 1 اروپای مستحکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 1 فرانسه فقط تصمیم گیری در …اتحادیه اروپا خواستن {داریم}.»

ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا پیروزی مکرون را «خبری شگفت انگیز برای کل شما اروپا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش‌کننده ارتباطات شناخته شده به عنوان «موقعیت‌آفرینی در داخل عجیب ترین مشکل‌های دوران ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راس کل شما درگیری‌ها در داخل خوانندگان».