مچ دست هالتر برعکس

ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

2019-06-15

کرانچ سیم کش

کرانچ سیم کش

2019-06-15

مچ دست هالتر برعکس ( کف دست به سمت پایین )

آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
 • عضله اصلی درگیر  در این تمرین : عضله ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : هالتر
 • نوع نیرو : فشاری

نحوه انجام حرکت مچ دست هالتر برعکس ( کف دست به سمت پایین ) :

 1. هالتر را در یک سمت میز تخت قرار دهید و به سمت میز زانو بزنید.
 2. هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت پایین است بلند کرده و ساعد های خود را روی میز قرار دهید. مچ ها نباید روی میز قرار بگیرند. این نقطه شروع حرکت مچ دست هالتر برعکس خواهد بود.
 3. حال نفس خود را بیرون داده و مچ را به سمت بالا بچرخانید. سپس نفس را داخل کشیده و به آرامی مچ را پایین ببرید. ساعد ها باید ثابت بوده و تمرکز شما روی مچ ها برای بالابردن وزنه باشد.
 4. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • حرکت مچ دست هالتر برعکس را باید با تکنیک انجام دهید. استفاده از وزنه های سنگین در این تمرین موثر نخواهد بود.
 • از طیف گسترده ای از حرکت استفاده کنید.
آموزش اجرای صحیح چرخش مچ ( کف دست به سمت پایین )

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید