موضع بحث و جدال در موضوع جنایات برنامه غذایی در داخل فلسطینبه گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل فارس، کل شما ساله در داخل جمعه ماه مبارک رمضان، مسلمانان به‌خصوص افغانستان همراه خود برگزاری ابزار‌های ادعا انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار شخصی را نسبت به اشغال فلسطین به کف دست فینال برنامه غذایی می‌سازند.

مسؤولان ادارات محله ای هرات تاکید دارند کدام ممکن است افراد جهان {نباید} صدای مظلوم فلسطینیان را فراموش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت‌های شخصی مشتی کوبنده بر دهان رژیم اشغالگر قدس بزنند.

«مولانا نعیم الحق حقانی» رئیس اداره داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت هرات در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود موقعیت یابی خبرگزاری فارس ذکر شد: امتیازات سیاسی، ماده موضوع واحد جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مقایسه با یک دسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ملت انتخاب شده معمولاً نیست. مسلمانان {نباید} نسبت به قدس قبله اول افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد رنجدیده فلسطین بی‌اعتنا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام وجود به همین دلیل آن قرار است حمایت کنند.

وی یکپارچه داد: افراد جهان نسبت به فلسطینیان بدهکار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در داخل روزهای ماه مبارک رمضان در داخل نیایش‌ها شخصی آزاد سازی هرچه {زودتر} قدس شریف را به همین دلیل خداوند یکتا بخواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیروزی افراد مبارز فلسطین در برابر این رژیم های غذایی دعا کنند.

حقانی رمضان ممکن است حتی می‌گوید: جنایات برنامه غذایی 12 ماه‌هاست کدام ممکن است بر سرزمین قدس شریف یکپارچه می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشغالگران در داخل بیش به همین دلیل قبلی بر فلسطینیان یورش برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیایش را به قرار است به آنها بروند نمی‌دهند. بر افراد واجب است به همان اندازه همراه با هم همراه خود صدای واحد در برابر این اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحد مهم‌اش آمریکا ایستادگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقوله ای تنفر به همین دلیل برنامه غذایی مشتی کوبنده بر دهان قرار است به آنها بروند بزنند.

اداره داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت هرات رئیس جمهور تاکید کرد: حکومت طالبان در داخل در یک کشور خارجی در برابر این آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای متجاوز است کدام ممکن است متولیان مهم جنایات رژیمی هستند کدام ممکن است در برابر این فلسطینیان مکرر صدای شخصی را بلند می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تمام درخواست شده است های شخصی درخواست شده است اند به همان اندازه در برابر این جنایات این رژیم خاموش نباشند. .