موافقت امیر قطر همراه خود {انتقال} ۲۸ زندانی ایرانی به ملتبه گزارش همشهری‌اینترنت به نقل به دلیل ایسنا، حمیدرضا دهقانی فرستاده ایران در داخل دوحه در داخل توییتی نوشت: همراه خود تبریک ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام، خوشحالیم آن تلفظ کنیم، پیرو بازدید ریاست خوب جمهوری به قطر، امیر خوب قطر همراه خود صدور فرمانی همراه خود {انتقال} ۲۸ نفر به دلیل زندانیان ایرانی به کشورمان موافقت کرد. در کل ماه قبلی در داخل جاری سازماندهی {پرونده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ رضایت به دلیل زندانیان برای {انتقال} بوده ایم.