مناطق سیل زده امامزاده داوود سمپاشی و ضدعفونی شد



به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اداره کل بهداشت دام استان تهران، محمد رحمتی رئیس اداره بهداشت دام استان تهران گفت: همزمان با بارندگی و جاری شدن سیل در منطقه امامزاده داوود و خسارت به مناطق مسکونی این منطقه، به نظر جامعه. مسئولیت باغ وحش تهران و پیشگیری از بیماری های خطرناک برای مردم پس از بحران، کارشناسان باغ وحش پایتخت به شیوه جهادی و سمپاشی اقدام به سمپاشی و ضدعفونی این مناطق کرده اند، تمامی معابر و مناطق تحت پوشش را ضدعفونی کنید.

وی افزود: ضدعفونی و سمپاشی مناطق آسیب دیده پس از بلایای طبیعی بسیار مهم و ضروری است و به دلیل شرایط ایجاد شده پس از بحران، رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها بسیار حائز اهمیت است و ارگانیسم ها، ویروس ها و انگل ها تکثیر می شوند و از آن جلوگیری می کنند. این خطر

رحمتی با اشاره به گسترش خدمات و فعالیت های جهادی در این مناطق تا رسیدن به شرایط پایدار افزود: دامپزشکی پایتخت هیچ اقدامی برای تامین سلامت مردم این منطقه انجام نمی دهد و در کنار آسیب دیدگان خواهد بود. مردم امامزاده داوود.» خواهد شد.