مشاهده | آیا وعده اتصال دستگاه های خودپرداز به سیستم های ماهیگیری امروز محقق می شود؟به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی از سال گذشته وعده های زیادی برای اتصال دستگاه های خودپرداز همه بانک ها به سامانه داده است اما تاکنون هیچ کدام به طور کامل عملیاتی نشده است. به گفته سخنگوی سازمان مجری قانون صدور چک، امروز آخرین مهلت اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیادی است. باید منتظر ماند و دید که آیا این وعده امروز محقق می شود یا خیر.