مزار میهمانان گمنام قلمرو ۱۸ شناسنامه دار شد


همشهری اینترنت هستند_ مریم قاسمی: سرپرست اداره زیبایی شناختی شهرداری قلمرو ۱۸ همراه خود مقوله ای این خبر اظهار داشت: «یکی از آنها در نظر گرفته رسالت‌های تصمیم گیری‌شده در داخل بخش معاونت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران شهرداری قلمرو ۱۸ فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه است. {در این} زمینه، ورزش‌های مختلف به همین دلیل جمله نرم افزار‌های دیدار هفتگی شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونانش همراه خود خانوار معظم شهدا، همراه خود حضور شورایاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جماعات مساجد، برپایی یادواره شهدا همراه خود {مشارکت} بسیج در داخل محله‌ها مشارکت در می‌شود.»

بیگدلی کسب اطلاعات در مورد اجرای قالب شناسنامه دار شدن قبور مطهر شهدای گمنام روشن سازی داد: «مزار مطهر شهدای گمنام در داخل قلمرو ۱۸ شامل می شود بوستان ۱۵ خرداد، بوستان گلستانه، موزه شهدا، بوستان قائم (عج)، بوستان شهدای کشف شد‌آباد، بوستان ۱۷شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروین اعتصامی به همین دلیل جمله وضعیت‌های زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متبرکه قلمرو ۱۸ است تخصصی ایجاد می کند اندازه هفته، تا حد زیادی به همین دلیل عوامل در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید برای زیارت به آنجا می‌الگو. به همین دلیل این رو، اجرای قالب تولید شناسنامه مبایعه نامه شهدای گمنام همراه خود پیگیری در داخل بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تفحص شهدا در داخل اصل {کار} قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقع بینانه شد.»

او می رود اضافه کرد: «این قالب منسوب به نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادمان شهدا، آشنایی عصر نوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان همراه خود آرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله ای {گوشه}‌هایی به همین دلیل اخلاص، ایثارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت سربازان اسلام در داخل حفاظت مقدس اعمال شده است.»

بیگدلی افزود: «اکنون برای ۱۸ شهید شهید گمنام کدام ممکن است میهمان غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید باارزش ساکنان قلمرو ۱۸ هستند، تابلوی ایجاد شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسنامه مبایعه نامه تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شده به همان اندازه زیارت‌کنندگان همراه خود پیدا کردن آن قرار است اطلاعاتی در داخل زمینه سن‌وسال شهدا، شناسایی عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل این بزرگواران. کف دست فراهم کردن.»

  مزار میهمانان گمنام منطقه ۱۸ شناسنامه دار شد