مرحله مرحله پرش سه گانه

مرحله پله یا کراوات پرش سه گانه حلقه وسطی است که فاز پرش و پله را به هم متصل می کند. این یک شکل گسترده، ثابت و شکاف است و باید در مراحل اولیه رشد مهارت آموخته شود.

راه های زیادی برای توسعه این مرحله مهم وجود دارد. تمام فرودهای پرش سه گانه روی پای صاف انجام می شود. هیچ فرود تنها و مطمئناً هیچ فرود اول پاشنه وجود ندارد.

یک راه آسان برای توسعه گام، دویدن با کف پای صاف تا مسافت 60 متر است. به جامپر تاکید کنید که هر فرود باید روی یک پای کامل باشد. نیم تنه در حالت ایستاده نگه داشته می شود، سر و چشم ها رو به جلو و بسیار کمی به سمت بالا نگه داشته می شوند.

هنگامی که آنها می توانند این کار را انجام دهند، اکنون می توانید به محدود کردن فاصله – که گاهی اوقات محدود کردن اجرا نامیده می شود]بروید. از یک دویدن نزدیک، پرش کننده 6-8 پرش دویدن انجام می دهد و پای جلو را به موازات هم می آورد. باز هم بر فرودهای کف پای صاف تاکید کنید.

یک نکته بسیار مهم مربیگری این است که از آنها بخواهید به زمین “حمله کنند”. به زمین بزن، نگذار زمین به تو برخورد کند.

وقتی صحبت از قرار دادن بازو به میان می‌آید، برخی از جامپرها تاب بازو را ترجیح می‌دهند، در حالی که برخی دیگر تاب بازو را ترجیح می‌دهند. بگذار تصمیم بگیرند…

اگر تصمیم دارید دو بازو کنید، نکته کلیدی در اینجا این است که یک چرخش خوب به جلو داشته باشید، اما سپس به جای چرخاندن پویا به عقب، بازوها را به عقب “قرار دهید”. اگر آنها شروع به تکان دادن شدید بازوهای خود به عقب کنند، بر تعادل و ثبات پرش تأثیر می گذارد. بنابراین اجازه ندهید شما را به عقب بکشند.

از آنجایی که مرحله به دنبال پرش می آید، به پرش سه گانه اجازه دهید تا پرش بلند و کم را به سمت فرود توسعه دهد. من دوست دارم اکشن دو بازویی را برای مرحله پریدن توسعه دهم. سپس، هنگامی که در پرش فرود می آیند، بازوها در پشت بدن قرار می گیرند و آماده حرکت به جلو و عقب در طول مرحله گام هستند.

در تمرین دویدن محدود، بازوها با حرکت خوب به سمت ران پای سرب به جلو حرکت می کنند – به یاد داشته باشید که دست ها را پشت و کمی به سمت بدن قرار دهید.

تمرینات خاصی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید:

یکی از آنها – RRL یا LLR به دنبال فاصله و سرعت است. جامپر سه گانه از مسیری کوتاه در فاصله 40 تا 60 متری وارد می شود [4-6 strides]دو پرش طولانی و عمیق روی پای راست انجام می دهد، سپس روی پای چپ قدم می گذارد – به دنبال آن دو پرش روی پای چپ، و سپس یک شکاف گسترده روی پای راست، و غیره.

تمرین دیگری که می توانید از آن استفاده کنید پرش از مسافت یا تعداد پرش های تعیین شده است – این تمرینی است که در آن مفهوم “حمله/ ضربه زدن” به زمین با پای سرب در تماس با سطح می توانید ایجاد کنید.

پرش سه گانه رویدادی است که در آن مربی تنها با تخیل خود در طراحی تمرینات برای توسعه رویداد محدود می شود.