ماموریت چاله پرخطر حاشیه برج میلاد مشخص شد | روش واکسیناسیون چیست؟به گزارش همشهری آنلاین، مهدی عباسی درباره آخرین وضعیت گودال برج میلاد گفت: بر اساس قانون شهرداری، مسئولان باید سریعاً نسبت به گودال های ناایمن اقدام کنند و در صورت عدم همکاری مالک برای رفع خطر از گودال اقدام کنند. . . “

وی گفت: طبق قانون باید چاله ها ایمن سازی شود و یا در آن پروژه ها انجام شود. یک کارگاه و مشاوره پروژه برای تثبیت گود انجام شد.

یکی از اعضای شورای شهر تهران افزود: با اجرای تدابیر امنیتی، برج میلاد دیگر ناامن نیست.