ماجرای شبح کی‌یف {چیست}؟ | حقایقی کسب اطلاعات در مورد تک‌خال آسمانیبه گزارش همشهری تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل وب خبری بی‌بی‌سی، آموزش داده شده است شده است کدام ممکن است این قهرمان ۴۰ فروند هواپیمای دشمن را سرنگون کرده است. خوب شاهکار غیر قابل تصور در داخل فرهنگ سازی‌های کدام ممکن است روسیه آسمان است‌ها را مدیریت می‌تدریجی.

اما اکنون نیروی اثیری نظامی در داخل فیسبوک فرماندهی هشدار اطلاعات است کدام ممکن است شبح کی‌یف عالی ابرقهرمانی است کدام ممکن است او می رود مردم‌ها بازسازی شده است!

{در این} پیام آمده است: «ما به همین دلیل محله مردمان می‌خواهیم کدام ممکن است رهنمودهای قانونی مقدماتی بهداشتی را نادیده نگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مردمان می‌خواهیم داده ها را به همین دلیل تخلیه آن قرار است ارزیابی کنند.»

گزارش‌های زودتر به همین دلیل این تک‌خال سرگرد استپان تارابالکا، ۲۹ ساله بود. افسران تایید کردند کدام ممکن است او می رود در داخل ۱۳ مارس در داخل نبرد کشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل از دست دادن زندگی به مدال قهرمان قهرمان مفتخر شد.

اکنون نیروی اثیری می‌تدریجی کدام ممکن است تارابالکا شبح کی‌یف نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود ۴۰ هواپیمای روسیه را سرنگون نکرده است.