{قتل} هولناک 2 نوزاد پاپ اهل لنگرود | پاپ سنگدل توضیح برای {قتل} را معرفی شد


به گزارش همشهری تحت وب به نقل به همین دلیل ایسنا، سردار عزیزالله ملکی در داخل تشریح ماده این خبر ذکر شد: در داخل پی ارجاع منصفانه فقره {پرونده} به پلیس توجه استان به دادخواهی مادری ۲۴ ساله مبنی بر مفقودی 2 نوزاد خردسالش در داخل شهرستان لنگرود، ارزیابی در داخل دستورکار کارآگاهان. پلیس توجه گرفت.

وی همراه خود مقوله ای اینکه کارآگاهان پس به همین دلیل ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات اجباری به پاپ این خانوار نامشخص شدند، افزودند: پاپ این 2 نوزاد در داخل تحقیقات تکمیلی به {قتل} زن ۷ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد ۴ ساله‌اش به کینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی همراه خود شریک زندگی سابقش اعتراف کرد.

فرمانده {مدیریت} استان گیلان همراه خود مقوله ای اینکه {قاتل} اهل ساکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکن مشهد است، ذکر شد: این 2 نوزاد را در داخل 12 ماه 1399 را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر را در داخل 12 ماه 1398 به بازو پدرشان به همدستی رفیق 42 ساله‌اش به {قتل} رسیده‌اند پس به همین دلیل کارآگاهان در داخل مشهد {در این} کلان شهر. پیدا می کند شد.

این مقام {مدیریت} همراه خود مقوله ای اینکه متفقین افسران ارشد در داخل اقدامی غافلگیرانه در داخل شهرستان لنگرود دستگیر شد، مطمئن کرد: شناساییان همراه خود تشکیل {پرونده} جهت سطوح قابل اعتماد به مرجع قضائی راه اندازی شد شدند.