فیلم جنجالی مهسا امینی صحت نداردبه گزارش همشهری آنلاین، ویدئویی که در فضای مجازی دست به دست می شود نشان می دهد پرستاران یک بیمارستان با یک بیمار به ظاهر فوت شده خداحافظی می کنند و با گل از او استقبال می کنند.

برخی تصور می کنند این فیلم متعلق به مهسا امینی است که در بیمارستان کسری ساخته شده و پرستاران او را از هم جدا کردند.

این فیلم متعلق به بیماری است که بر اثر همانژیوم دچار مرگ مغزی شده و اعضای بدنش اهدا شده است.

این بیمار در بخش ICU اعصاب بیمارستان امام ارومیه بستری شد. بنابراین اعلام شد که این فیلم ربطی به بیمارستان کسری تهران و مهسا امینی ندارد.