فراخوان مشارکت جامعه برای توقف جنایت دو سیستم محبوب را برای مشارکت با قوه قضاییه معرفی می کندبه گزارش همشهری آنلاین، دادستان کل استان تهران در اطلاعیه ای از سوی معاون وزیر دادگستری، مدیرکل و رئیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این سازمان، از مردم برای معاضدت قضایی با عضویت در دو سامانه کیفری دعوت کرد. جلوگیری کردن. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با عضویت در سامانه جامع ارتباطات مردمی (سجام) به نشانی sajam.scpd.ir ما را در مبارزه با جرم یاری کنید.

ضمناً در این اطلاعیه از تشکل های مردم نهاد و سایر تشکل ها نیز دعوت به همکاری شده است: «سازمان های مردم نهاد و سایر تشکل ها با مراجعه به سامانه مشارکت به نشانی mosharekat.eadi .ir ضمن درخواست، مراتب تمایل خود را جهت همکاری با دادگستری جهت اطلاع رسانی اعلام کردند.