عکس | کامنت علیرضا بیرانوند زیر پست بازیکن ملی پوش | توافق با پرسپولیس نهایی شد؟


به گزارش همشهری آنلاین در طی روزهای گذشته شایعات زیادی در خصوص پیوستن مرتضی پورعلیگنجی به پرسپولیس منتشر شده است. حتی گفته می شود او با مدیران پرسپولیس مذاکره کرده و با این تیم به توافقاتی هم دست یافته است. در همین خصوص علیرضا بیرانوند زیر پستی که مدافع ملی پوش منتشر کرد نوشت: کاش لوگوی پرسپولیس را هم در این تابلو منتشر می کند!

با این حال باید ماند و دید مدافع ملی پوش ایران برای فصل بعد چه تصمیمی خواهد گرفت.

عکس |  کامنت علیرضا بیرانوند زیر پست بازیکن ملی پوش |  توافق با پرسپولیس نهایی شد؟