عکس ها راهپیمایی روز قدس در داخل تهران | به همین دلیل تابوت های ماندگار به همان اندازه عملکرد قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم فلسطین بر زمین کف دست خانم ها
همزمان فراسیدن فینال جمعه ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهان قدس همراه خود حضور مخلوط کثیری به همین دلیل مردمان روزه دار در داخل تهران برگزار شد.