عکس ها بی نظیر همشهری‌تحت وب به دلیل فینال سناریو کوچه اختر ; تعمیر حصر محل اقامت میرحسین موسوی


هفته قبلی هوای آزاد میرحسین موسوی مطمئناً یکی سران فتنه 88 در داخل پاستور تجزیه و تحلیل دانش شد با این وجود دستور نگهداری شخص یاد شده همچنان مداوم است. عکس ها همشهری تحت وب به دلیل فینال سناریو کوچه اختر را ببینید؛ تصاویری کدام ممکن است نماد می‌دهد حصارهای آهنی شناخته شده به عنوان بسیار مهم‌ترین اجزا م componentلفه حصر درو کردن شده است.

تصاویر اختصاصی همشهری‌آنلاین از رفع حصر خانه میرحسین موسوی

برچسب‌ها